четвртак, 15 децембар 2022 14:32

НАЧЕЛНИК ОКРУГА ГОРАН НОНКОВИЋ ОДРЖАО ЈЕ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Начелник Западнобачког управног округа Горан Нонковић, у функцији команданта Окружног штаба за ванредне ситуације Западнобачког управног округа, у среду, 14.12.2022. године одржао је редовну седницу.
Седници су присуствовали чланови штаба и представници јединица локалних самоуправа Западнобачког управног округа, у својству известилаца, по тачкама дневног реда.

На састанку је разматран и усвојен Предлог годишњег плана рада Окружног штаба за 2023. годину. Представници јединица локалних самоуправа округа известили су присутне о припремама за рад зимске службе на територији ЗБУО, анализи стања система раног упозоравања и јавног узбуњивања на територији ЗБУО (акустична студија, исправност сирена и ситуацини центри, специјализоване јединице ЦЗ за узбуњивање), као и о информацијама о достигнутом степену организованости и оспособљености за заштиту и спасавање јединица локалне самоуправе, са анализом опасности од елементарних непогода које прете на територији њихове надлежности (Процене ризика од катастрофа и Планови ЗиС).