среда, 04 новембар 2020 08:52

ПОЈАЧАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ СВИХ ПРОТИВЕПИДЕМИЈСКИХ МЕРА

У складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом на територији Републике Србије у борбу против COVID-19 укључује се и комунална инспекција градске управе града Сомбора, која ће у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19 на територији града Сомбора у сарадњи са санитарном инспекцијом вршити појачану контролу у придржавања прописаних противепидемијских мера, а на основу Упутства Радне групе за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид-19 коју је формирала Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе Републике Србије.

Одељење инспекције и комуналне полиције градске управе града Сомбора ће у наредном периоду вршити појачан инспекцијски надзор над поштовањем радног времена у свим објектима, и у случају непоштовања издавати прекршајни налог. Уколико приликом контроле радног времена објекта комунални инспектор нађе да је повређена и нека друга прописана против епидемијских мера, односно прописана обавеза и мера за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (обезбеђена дезобаријера на улазу; обавезно ношење заштитне маске од стране свих запослених и купаца/корисника тако да маска прекрива уста, нос и браду; на видном месту постављено обавештење да није дозвољен улазак без заштитних маски; физичка дистанцу између затечених лица од најмање два метра, односно пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере; обезбеђена су и доступна средства за дезинфекцију простора, опреме, уређаја, прибора, намештаја и руку запослених; обезбеђена су на сваком столу средства за дезинфекцију руку корисника услуга; у просторијама затвореног дела објекта, обезбеђено је спровођење мере ограниченог броја лица у просторији тако да је на свака 4 м2 присутно највише једно лице ; да ли је трговински објекат који има више од троје запослених одредио лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске-корона редар), о истом ће сачинити записник и без одлагања га проследити санитарној инспекцији ради предузимања радњи и мера из делокруга те инспекције.

Град Сомбор подсећа да је једна од мера за спречавање и ширење заразне болести COVID-19 на територији града Сомбора, ограничено радно време у свим објектима (угоститељски, трговински и занатски објекти, објекти за приређивање игара на срећу и игара за забаву и други објекти), изузев апотека и бензинских станица, тако да ти објекти неће радити од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана. Овако утврђено радно време мора бити истакнуто на улазу у објекат или на другом видном месту објекта у коме се обавља делатност, и исто се мора поштовати.

За непоштовање радног времена прописане су новчане казне за које се издаје прекршајни налог, и то:

за почетак са радом пре или рад дуже од утврђеног радног времена, правном лицу у износу од 120.000,00 динара, одговорном лицу у правном лицу 15.000,00 динара, а предузетнику 60.000,00 динара;
одређивање радног време супротно прописаном радном времену и не истицање почетка и завршетка радног времена на улазу у објекат или на другом видном месту објекта) правном лицу у износу од 100.000,00 динара, одговорном лицу у правном лицу 10.000,00 динара, а предузетнику 50.000,00 динара.
Град Сомбор још једном апелује на све суграђане да поштују све донете мере, као и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом и здрављу својих најближих