петак, 23 мај 2014 19:58

22.05.2014. године одржана седница Окружног штаба за ванредне ситуације

 

У четвртак 22.05.2014. године одржана је седница Окружног штаба за ванредне ситуације уз присуство републичких и покрајинских органа. Састанку су присуствовали следећи чланови Окружног штаба за ванредне ситуације: др Рајко Мајсторовић, начелник ЗБУО, командант Окружног штаба по функцији; Предраг Ракоњац, начелник одељења за ванредне ситуације МУП, за начелника, у својству чланова Окружног штаба за ванредне ситуације присуствовали су: Бранислав Гутовић за оперативне послове, Гордана Савин за евакуацију и збрињавање, Дарио Јовишић за заштиту од техничко–технолошких несрећа и радиолошко–хемијску и биолошку заштиту, др Срђан Мереи за санацију терена, Милан Глумац заменик Саше Дмитрашиновића за послове безбедности.

На састанку си присуствовали још и Данијела Козомора шеф Одсека ветеринарске инспекције, Милорад Лазић, начелник санитарне инспекције одељење Сомбор, Ирис Ивковић, координатор пољопривредне инспекције, Борислав Томић директор ВУ „Протеинка“ и Братислав Кисин представник Ветеринарског специјалистичкиг института Сомбор.

На састанку је изнет следећи дневни ред:

Извештај о предузетим оперативним мерама које су спроведене у јединицама локалних самоуправа у складу са донетим закључцима са састанка одржаног у понедељак 19.05.2014.године и поступање подручних јединица ЗБУО по налозима ресорних министарстава.

Разно.

Командант окружног штаба ЗБУО др Рајко Мајсторовић  је прочитао дневни ред и установио да је једногласно усвојен и да нема допуна.

Начелник Одељења за ванредне ситуације Предраг Ракоњац је констатовао да све надлежне институције обављају послове у складу са својим овлашћењима као и да је одзив грађана са територија Западнобачког округа у прикупљању хуманитарне помоћи на врло високом нивоу.

Шеф ветеринарске инспекције Данијела Козомора известила је да је Ветеринарска установа „Протеинка“ Сомбор решењем Управе за ветерину при надлежном министарству објекат за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла  категорије 1 и као такав врши уклањање угинулих животиња и других споредних производа животињског порекла из поплављених и угрожених подручја. Уз одобрење Управе за ветерину сакупљање угинулих животиња и других споредних производа врше возила ВУ „Протеинка“ Сомбор и ВУ „Напредак“ Ћуприја, а прераду и уништавање ВУ „Протеинка“.

Ветеринарски специјалистички институт „Сомбор“ је дао инструкцију за вршење прања, чишћења и дезинфекције возила и објект. У ВУ „Протеинка“ је запослен доктор ветеринарске медицине, а објекат је под сталним инспекцијским надзором републичке ветеринарске инспекције. Цео поступак, од сакупљања на терену, истовара, прераде се стално прати, захваљујући сталној координацији између ВУ „Протеинка“ Сомбор и  републичке ветеринарске инспекције.

Шеф ветеринарске инспекције је напоменула да јој је неопходно доставити од стране Центра за обавештавање податке о количинама и врсти хране намењене за животиње која се донира како би била у могућности да исте достави Управи за ветерину ради преусмеравања на неопходна подручја.

Борислав Томић, директор ВУ „Протеинка“ Сомбор је известио да је капацитет ВУ „Протеинка“ Сомбор 50-60 тона на дневном нивоу. Такође је истакао и одличну координацију са ветеринарском инспекцијом, Министарством пољопривреде и заштите животне средине, начелником округа и стручним службама..

Представник Ветеринарског специјалистичког института Братислав Кисин навео је да тренутно врше ажурирања евиденција ветеринарских станица (капацитети и спремност) на епизоотиолошком подручју Сомбор који ће се доставити Управи за ветерину. Приликом излагања истакнута је свакодневна комуникација и сарадња са Управом за ветерину и ветеринарским инспекторима.

Начелник Снитарне инспекције Милорад Лазић је по питању забране употребе воде и шпекулација које су изнете у јавност, а на које је указао Предраг Ракоњац начелник одељења за ванредне ситуације, изнео следеће:

На основу службене дужности покрајинска санитарни инспектор Одељења у Сомбору је донео решење од 20.05.2014. године којим се забрањује употреба воде за пиће, купање и санитарно-хигијенске потребе у насељеном месту Сивац на основу чл. 203 став 1 тачка 3 Закона о водама. Решење је донето на основу пристиглих извештаја Завода за јавно здравље Сомбор где је констатовано присуство условно патогене бактерије pseudomonas aeruginosa на пункту извориште и дечији вртић „Чувари осмеха“. Док траје забрана употребе воде обезбеђена је довољна количина хигијенски исправна вода на више локација у насељеном месту Сивац.

Дана 21.05.2014. године од стране покрајинског санитарног инспектора, Одељења у Сомбору донето је решење о забрани  употреба воде за пиће, купање и санитарно-хигијенске потребе у насељеном месту Каравуково.  Решење је донето на основу пристиглих извештаја ЗЗЈЗ Сомбор где је констатовано присуство условно патогене бактерије pseudomonas aeruginosa, бактерија fekalnih streptokoka и већег броја aerobno mezofilnih bakterija.

У оба насељена места (Сивац и Каравуково) забрана употребе воде ће трајати док се не уради дезинфекција изворишта и водоводне мрезе, испирање водоводне мреже, изврши узорковање и док се недобију резултати да је вода здравствено исправна.

Након извештавања о забрани употребе воде у наведеним насељеним местима начелник санитарне инспекције одељења у Сомбору навео је и то да се врши инспрекцијски надзор донација које се састоје од свих врста флаширане воде а која се упућује са територије Западнобачког управног округа у угрожена подручја.

Координатор одељења пољопривредне инспекције Западнобачког управног округа Ирис Ивковић известила је да се контроле пољопривредних инспектора врше сходно налогу Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Сви субјекти који су укључени у прикупљање хуманитарне помоћо писмено се обавештавају о условима које морају да испуњавају прехрамбени производи биљног порекла који се донирају. Сходно обавештењу дужни су да донаторе и лица која прикупљају прехрамбене производе биљног порекла упознају са истима како би прикупљена помоћ одговарала постојећим законским прописима.

Представник ПУ Сомбор Милан Глумац известио је да су у току контроле поштовања проглашеног дана жалости и да на територији округа није било случајева нарушавања истог. Из ПУ Сомбор 100 људи је упућено у испомоћ на територију Шапца. На територији округа у протеклом периоду није било тежих облика кршења јавног реда и мира, као ни тежих облика кривичних дела и да је стање на територији ПУ Сомбор под контролом. У току је прикупљање хуманитарне помоћи, пре свега средстава за дезинфекцију и средстава за личну хигијену. Досада прикупљена средства упућена су на територију Шапца, Уба и Крупња.

Др Мереи Срђан директор Завода за јавно здравље Сомбор известио је да се свакодневно раде контроле воде за пиће због пораста нивоа подземних вода и праћења стања како би се било у прилица благовремено деловати. Две возила са 4 запослена из  Завода су упућена у Обреновац на испомоћ.

Представница Црвеног крста Сомбор је навела да су на територију Западнобачког округа почела да пристижу лица са евакуисаних подручја и да се у складу са јавним овлашћењима која има црвени крст врши евидентирање истих. Медијима је достављена информација за јавност у којој је наведено да је потребно да се таква лица пријаве у црвени крст јединица локалних самоуправа на чијој се територији налазе ради евидентирања. Такође је напоменула да се тим лицима дели хуманитарна помоћ (храна, одећа, средства за хигијену и сл.) која се прикупља у Црвеном крсту.

У току данашњег дана обићи ће се и обавиће се разговори са надлежним представницима свих служби које су укључене у пружање хуманитарне помоћи и локалних штабова за ванредне ситуације на територији округа у циљу што боље координације и рада.