уторак, 20 мај 2014 19:53

Заседање Окружног штаба за ванредне ситуације од 16.05.2014

{gspeech}У петак 16.05.2014. године одржан је хитан састанак Окружног штаба за ванредне ситуације у проширеном саставу због увођења ванредне ситуације на територији Републике  Србије. Састанку су присуствовали следећи чланови Окружног штаба за ванредне ситуације: др Рајко Мајсторовић, начелник ЗБУО, командант Окружног штаба по функцији; Предраг Ракоњац, начелник одељења за ванредне ситуације МУП, за начелника, у својству чланова Окружног штаба за ванредне ситуације присуствовали су: Бранислав Гутовић за оперативне послове, Милорад  Бујић за планске послове и употребу снага заштите и спашавања, Миша Тепавац, за евакуацију и збрињавање, Гордана Савин за евакуацију и збрињавање, Јене Јанковић склапање и урбанистичке мере заштите, Дарио Јовишић за заштиту од техничко –технолошких несрећа и радиолошко –хемијску и биолошку заштиту, Душан Козодеровић за заштиту од пожара и ескплозија, Милинко Машић за спашавање из рушевина, Радослав Јосић заменик Владислава Милошева за заштиту од поплава и несреће на води, др Тонка Перишкић заменик др Милана Божине за заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води, др Срђан Мереи за санацију терена, Владислав Кронић за очување добара битних за опстанак, др Милан Грба за хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса, Саша Дмитрашиновић за послове безбедности и потпуковних Лазар Остојић заменик мајора Небојше Мијајиловића.

 

На састанку си присуствовали још и Немања Делић командант локалног штаба за ванредне ситуације града Сомбора, др Живорад Смиљанић командант локалног штаба за ванредне ситуације општине Апатин, Душан Маријан, командант локалног штаба за ванредне ситуације општине Оџаци, Велибор Милојичић, заменик председника општине Кула, Андрија Пензеш директор ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, Данијела Козомора шеф Одсека ветеринарске инспекције.

На састанку је изнет следећи дневни ред:

Предузете оперативне и превентивне мере, везано за временске непогоде на територији ЗБУО и локалних јединица ЗБУО.

Разматрање могућости пружања финансијеске и сваке друге помоћи најугроженим деловима Р. Србије због елементарне непогоде.

Разно.

Под тачком 1. командант Окружног штаба за ванредне ситуације је похвалио све команданте локалних штабова и начелника Окружног штаба за ванредне ситуације ЗБУО који су претходних дана предузели превентивне мере и активности које су омогућиле да се у свим јединицама локалних самоуправа ЗБУО живот одвија без већих потешкоћа. Начелник окружног штаба за ванредне ситуације известио је да се редовно одржавају састанци са свим локалним штабовима за ванредне ситуације ЗБУО и да су спремне додатне јединице за додатно деловање како на територији јединица локалних самоуправа ЗБУО тако и за територију Р. Србије.

Начелник ПУ известио је да на нашем округу није било већег нарушавања јавног реда и мира као и да су спремне додатне јединице за додатно ангажовање у складу са потребама.

Након излгања присутних  закључено је да стање на терену Западнобачког округа под контролом, да се живот и рад на територији округа одвија несметано и да су предузете све неопходне мере и активности од стране надлежних субјеката.

Под тачком 2. командант окружног  штаба за ванредне ситуације известио је да се успоставља контакт са најугроженијим окрузима Р. Србије након чега је усаглашено са присутнима да је најугроженији Колубарски округ, те је усвојено од стране свих присутних да ће се сва финансијска и свака друга помоћ са територије ЗБУО упутити на територију Колубарског управног округа (најугроженијим општинама Ваљево, Уб, Осечина и Коцељева). Заменик председника општине Кула обавестио је присутне да је данас упућен контингент од 7.000 л флаширане воде на територију општине Уб прикупљене од стране грађана општине Кула и да ће се наставити са започетом акцијом.  Председници и градоначелник јединица ЗБУО известили су да ће након координиране акције донети коначну одлуку о износу финансијске помоћи која ће бити издвојена из њихових буџета и бити упућена на горе наведене територије.

Представница Гордана Савин за евакуцију и збрињавање  при Црвеном крсту Сомбор предложила је да се координираном акцијом  прикупљања и усмеравања материјалне помоћи сачека док се не направи план  на републичком нивоу за најнеопходнијим средствима (ћебад, храна, одећа, и сл.) која ће затим бити упућена на територију најугроженијих јединица локалних самоуправа. Наведено је и да ће се сва прикупљена помоћ, како из земље тако и из иностранства бити усмеране и прихваћена од стране Црвеног крста Р. Србије. О наведеним акцијама прикупљања хуманитарне помоћи ће бити додатно обавештена средства информисања.

Шеф ветеринарске инспекције је навела да је неопходно радити додатне анализе исправности воде за пиће на нашој територији и да је потребна акција прикупљања хране за стоку у координацији са надлежним службама.

У зависности од даљег развоја ситуације Окружни штаб  ће да заседа и доноси одговарајуће мере.

На састанку је констатовано од стране представника општине Кула и града Сомбора да су деца која су на рекреативној настави и екскурзијама збринута и на сигурном и да је омогућен стални контакт са њима и да ће чим ситуација то дозволи бити враћена својим кућама.{/gspeech}