четвртак, 30 август 2012 19:19

Инспекцијске службе Западнобачког управног округа

{gspeech}Народна скупштина Републике Србије је на седници Трећег ванредног заседања у 2012. години, 26.07.2012. године донела Закон о министарствима. Наведеним законом образована су министарства и посебне организације и утврђене су њихове надлежности.

Законом је образовано 17 министарстава: Министарство унутрашњих послова, Министарство финансија и привреде, Министарство спољних послова, Министарство одбране, Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Министарство саобраћаја, Министарство грађевинарства и урбанизма, Министарство правде и државне управе, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Министарство културе и информисања, Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Министарство омладине и спорта и Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

 

На територији Западнобачког управног округа послове инспекцијског надзора обављају инспектори подручних јединица који припадају следећим министарствима: Министарство финансија и привреде (туристичка инспекција); Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (ветеринарска инспекција, фитосанитарна и пољопривредна инспекција); Министарство просвете, науке и технолошког развоја (школска управа); Министарство рада, запошљавања и социјалне политике (инспекција рада); Министарство здравља (здравствена инспекција), Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација (тржишна инспекција). Напомињемо да постоји и један број инспекцијских служби Западнобачког управног округа које припадају секретаријатима АП Војводине. У питању су: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (инспекција за зашзизу рибљег фонда); Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију (санитарна инспекција); Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду (шумарско-ловна инспекција  и привредна инспекција).{/gspeech}