Становништво

Апатин је општина која по попису из 2002. године има 32.813 становника. Од укупног броја становника ове општине највише је Срба и то 20.216 или нешто мало више од 61%. Приближно исти број је уписаних Мађара и Хрвата: 3.785 становника апатинске општине изјаснило се као Мађари, а 3.766 становника се изјаснило да је хрватске националности.

Становништво апатинске општине чине још и Румуни којих је 1.191, Црногорци којих је 109, Југословена је 727, Албанаца је 26, Бошњака 3, Бугара 2, Буњевца 41 и само један Горанац. Као Македонци изјаснила су се 32 становника ове општине, Муслимана је 45, Немаца 159, Рома 524, Руса 6, Русина 9, Словака је 39, Словенаца 25, Украјинаца 3, а као Остали изјаснио се 81 становник општине Апатин.

У апатинској општини у категорију Неопредељени уписало се 1893 пописаних, у категорији Непознато уписано је 71 лице, док је регионалну припадност исказало 59 становника ове општине.

У самом граду Апатину живи 19.289 становника, у Купусини 2.370, Пригревици 4.786, у Свилојеву 1.354, доку у Сонти живи 4.994 становника.

У апатинској општини, у односу на попис из 1991. године, присутан је природни прираштај, али само на нивоу града Апатина, док је у сеоским срединама приметан негативан наталитет. Тако у граду Апатину данас живи 1.379 становника више него 1991. године, док су сеоске заједнице "сиромашније" за 370 становника.