2016_11_21_pticji_grip.jpgГранични појас од 10 км са Мађарском проглашен је угроженим од птичијег грипа, док су Севернобачки и Запанобачки округ стављени под надзор. Главни разлог јесте појава овог грипа код живине у Мађарској, у близини границе са нашом земљом.

На пет места у Мађарској у последњих месец дана регистрован је птичији грип, вирус H5N8 који је високо патоген за живину, али не и за људе. Последњи је регистрован 11. новембра недалеко од границе са Републиком Србијом. Преноси се са дивљих птица на домаћу живину.

2016_11_21_pticji_grip2.jpgУправа за ветерину наложила је мере које подразумевају, између осталог, мониторинг отворених водених површина, као и живинарских фарми и пољопривредних газдинстава, што спроводе ветеринарске станице.

Формиран је Регионални кризни центар Сомбор за спречавање појаве, праћење кретања и контроле заразне болести авијарна инфлуенца, који се стара о спровођењу свих наређених мера у Угроженом подручју као и у Зони надзора и комуницира са Националним кризним центром. Састанак РКЦ Сомбор је  одржан 21.11.2016. године, где су суминаране досадашње активности РКЦ, дате нове информације о епизоотиолошкој ситуацији у Региону, прецизиране обавезе чланова РКЦ у Угроженом подручју као и у Зони надзора, са закључком да се све предвиђене активности спроводе у складу са наложеним мерама, те да нема пријава сумњивих случајева на територији ЗБУО.