петак, 11 новембар 2016 03:48

У седишту ЗБУО-а одржан састанак о примени измена закона о прекршајима

У  четвртак, 10.11.2016. године у седишту Западнобачког управног округа одржан је састанак који је отворила начелник округа мр Латинка Васиљковић, а који је организован на иницијативу председника Прекршајног суда у Сомбору Снежане Николајев. Састанак је организован с обзиром на потребу имплементације измена Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/13 и 13/16) чији је рок годину дана од дана ступања на снагу, а који истиче 27.02.2017. године. У том смислу, на састанку је иницирана потреба за ускађивањем Одлука града Сомбора и Одлука општина Апатин, Кула и Оџаци, у складу са новим изменама Закона о прекршајима.

Овим Одлукама, поред усклађивања са Законом о прекршајима, прошириће се поље примене института Прекршајног налога, као економичнијег и ефикаснијег средства за процесуирање прекршаја од поступка пред судом. Осим тога, Скупштина града/општине, у складу са Законом, у обавези је да пропише новчане казне за прекршаје у фиксном износу. Састанку су присуствовали начелници градске/општинских управи са територије ЗБУО-а, као и представници њихових инспекцијских служби.

sastanak (1).jpg sastanak (2).jpg