петак, 29 октобар 2021 11:31

НАЧЕЛНИК ГОРАН НОНКОВИЋ ОДРЖАО РЕДОВНУ СЕДНИЦУ ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАПАДНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

У четвртак, 28.10.2021. године у кабинету начелника Западнобачког управног округа, одржана је редовна седница Окружног штаба за ванредне ситуације Западнобачког управног округа.

Након отварања седнице, од стране председавајућег, начелника округа Горана Нонковића који је изложио дневни ред, уследило је разматрање предлога Плана рада Окружног штаба за 2022. годину, који је једногласно и прихваћен. Присутни су упознати и са Закључком Републичког Штаба за ВС о образовању Окружног штаба за ванредне ситуације ЗБУО. Члан Окружног штаба, Милорад Павковић изложио је анализе достигнутог степена попуњености, опремљености и обучености специјализованих јединица ЦЗ.

Начелник Горан Бурсаћ, заменик руководиоца Одељења за ванредне ситуације у Сомбору и Милорад Павковић, члан штаба за оперативне послове, инспектор за идентификацију и анализу ризика саопштили су информација о вежби СИСТЕМ 2021 чије одржавање је предвиђено 05.11.2021. године на две локације, Сомбор и Апатин. Поменутом вежбом биће обухваћено 50 јединица локалних самоуправа са територије Републике Србије. Кроз тематске, показне вежбе биће демонстрирана припремљеност кризних штабова у градовима и општинама.

Седници су присуствовали командант, начелник и чланови Окружног штаба за ванредне ситуације ЗБУО.