среда, 17 март 2021 14:02

ПОТВРЂЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА КОД ДИВЉИХ ПТИЦА

На територији општине Кула у Западнобачком управном округу, је код 2 угинула лабуда 06.03 2021. и 12.03.2021. године потврђена Авијарна инфлуенца код дивљих птица.

Решењем Управе за ветерину утврђене су мере које се спроводе у зараженом и угроженом подручју од заразне болести Авијарна инфлуенца код дивљих птица-изазвано високопатогеним вирусом H5N8, a у циљу сузбијања и спречавања ширења Авијарне инфлуенце, a након лабораторијске потврде Нациoналне лабораторије за Авијарну инфлуенцу ВСИ“Краљево“ овог вируса у узорку угинулог лабуда у Кули, на Великом бачком каналу и лабораторијске потврде узрочника у угинулом лабуду на Великом бачком каналу између Сивца и Малог Стапара.

Зараженим подручјем се сматра круг од најмање 3 км у полупречнику, а угроженим подручјем круг од најмање 10 км у полупречнику од жаришта.

Узрочник Авијарне инфлуенце вирус H5N8, није зооноза, односно не преноси се са оболелих и заражених птица на људе, али може изазвати веома велике штете уколико се са дивљих птица пренесе на домаћу живину.

Ради спречавања ширења и сузбијања болести, обавезна је пријава сваког случаја угинућа дивљих птица, као и пријава повећаног угинућа или знакова болести код живине и птица на газдинству, надлежном ветеринарском инспектору или ветеринару.

У зараженом  и угроженом подручју је забрањен промет живине, сајмови перадарства и украсних птица и живине, промет јаја, меса и изнутрица пореклом од живине, изношење лешева живине из газдинстава, стајњака и употребљене простирке

Обавезно је :

  1. Затварање домаће живине и птица у објекте на газдинству;
  2. Уништавање глодара и инсеката у објектима са живином и птицама;
  3. Постављање дезбаријере на улазу у двориште и објекте са живином;
  4. Обрада стајњака (простирка, осоке, стајско ђубриво) на начин којим ће се уништити сваки узрочник болести;.

 

На територији Западнобачког управног округа, активиран је Регионални кризни центар (РКЦ) за Авијарну инфлуенцу у чијем саставу су ВСИ “Сомбор“, Одсек ветеринарске инспекције Сомбор,  ветеринарске станице са зараженог и угроженог подручја, ПУ Сомбор, представници општина Кула, Града Сомбора, општина Оџаци и Апатин, Ловачка удружења, надлежни ловни инспектор, а координацију над активностима РКЦ врши Национални  кризни центар (НКЦ) Управе за ветерину.