Занимљивости

Црвенокоса богиња

"Црвенокоса богиња" је пронађена 1989. године на Доњој Брањевини. Оријентациона испитивања на том локалитету почела су 21.марта 1989. године, и трајала су до 10. септембра исте године. Сонда величине 6 x 6 метара постављена је близу центра насеља да би ускоро били забележени и први интересантни налази: након углачавања откопног слоја 6, у откопном слоју 7 појавио се необичан предмет - из земље су вириле неке ножице. У првом моменту археолози су мислили да се ради о неком жртвенику или посуди, можда налик на птицу. Када је предмет очишћен и снимљен, приступило се његовом вађењу. На опште запрепашћење, у рукама се нашла поломљена женска статуета необичне величине. Положај пронађене фрагментоване статуете и чињеница да је статуета намерно поломљена и тако "сахрањена" указује на оправданост ранијих претпоставки како су у раном неолиту приликом вршења магијско-религијских обреда приношене и људске жртве, а када је то било немогуће, симболично, у току ритуала ломљена је (жртвована) глинена статуета. Тако су учинили и у насељу Доња Брањевина први земљорадници на овом простору. У земљу су закопали, тачније, земљи су принели на жртву Богињу плодности, да би заузврат од ње добили много плодова, много пшенице. Ова статуета у уметничком, естетском и историјском смислу представља најзрелију манифестацију једног веровања тих, нама далеких, популација старијег неолита.

Оно што разликује ову статуету од сличних налаза је њена монументалност. Њена висина износи 38 цм. Она је прави див у поређењу са до сада пронађеним некомплетним статуетама истог типа, чија висина не прелази 15 цм. Ако свему додамо да су у њој сједињени симболи женске и мушке плодности, инвенција тадашњег уметника, пре више од 7000 година, изазива усхићење.

Црвенокоса богиња, поред врсно израђених атрибута женске плодности, истовремено је и приказ мушке плодности јасно приказан тестисима и фалусом. Креативност праисторијског скулптора просто је непоновљива и указује на висок степен уметничке културе првих земљорадника у доба раног неолита.