Zapadnobački upravni okrug

    Srpski latinicaСрпски ћирилица

Adresar

Adresar
Pretražite ADRESAR svih inspekcija i službi u Zapadnobačkom upravnom okrugu.

Službe

Službe
Pogledajte koje sve SLUŽBE rade pod Zapadnobačkim upravnim okrugom.

Anketa

Zapadnobački upravni okrug obuhvata
 
Baner

Predstavljen projekat "Napravimo promenu zajedno"

U petak, 04.04.2014. godine Društvo za borbu protiv raka u Somboru  je bilo domaćin  sastanka u Centru Zdravka  gde je predstavljen projekat "Napravimo promenu zajedno". Kreatori projekta  pod rukovodstvom autora Slavice Periškić predstavili su ciljeve i aktivnosti projekta partnerima: Ligi za borbu protiv raka iz Osijeka, Predstavnicima 7 sela somborske i apatinske opštine, kao i načelniku ZBUO dr Rajku Majstoroviću i predsednici Zdravstvenog saveta grada Sombora dr Bogdanki Pušić. Ovaj projekat je prethodnica skrining programa raka grlića materice u našoj sredini i ima za cilj edukaciju i motivaciju žena da odgovore na poziv za učešće u skriningu. Projekat traje godinu dana i uključuje štampanje brošure o ginekološkim karcinomima, edukativne dogadjaje u 7 sela i intenzivnu medijsku kampanju o važnosti redovnih pregleda i veću brigu o lečenima od raka. U realizaciji projekta učestvuje i prof. dr Vesna Kesić, vodeći ginekolog onkolog u Srbiji.  Skrining za rak grlića materice je u Srbiji započeo 2012. godine, ali Zapadnobački okrug nije obuhvaćen  jer naši ginekolozi većinom  nisu edukovani citoskrineri, te ne mogu da da učestvuju u skriningu. Ovaj program Društva za borbu protiv raka koji je izabran i podržan od Evropske ginekološke asocijacije treba da kroz znanje i razumevanje  problema motiviše žene na redovne kontrole,  a ustanove da što pre prevaziđu organizacione probleme i pružaju  kvalitetnije usluge svojim korisicima. Na našu veliku radost dobili smo još dva nova člana udruženja,  dr Rajkа Majstorovićа i dr Bogdanku Pušić  koji su prepoznali snagu udruženja i njegove prednosti za unapredjenje celokupne zdravstvene zaštite  i aktivno se uključili u naš rad”, istakla je dr Đerđi Šarić.

 

Одржана 35. седница Савета Округа

У уторак 01.04.2014. године, одржана је 35. седница Савета Западнобачког управног округа. На седници су присуствовали чланови Савета: др Рајко Мајсторовић, председавајући; др Живорад Смиљанић, председник општине Апатин и Немања Делић, градоначелник града Сомбора. Седници су присуствовали и члан већа града Сомбора, Бранислав Јеремић;  заменик председника општине Оџаци, Биљана Цекић; председница Регионалне привредне коморе, Татјана Маглић и Михајло Маћуш, представник РПК Сомбор.

На 35. седници  се дискутовало о учешћу јединица локалних самоуправа Западнобачког управног округа у акцијама Канцеларије за Косово и Метохију које се односе на  реконструкцију и адаптацију школа и предшколских установа и стипендирању најугроженијих студената на територији АП Косово и Метохија. Председник општине Апатин др Живорад Смиљанић, је упознао присутне са одлуком општинског већа о активном учешћу општине Апатин у акцијама обнове једне школе или предшколске установе и стипендирања једног најугроженијег студента за време школовања из братске општине Зубин Поток, АП Косово и Метохија. Градоначелник града Сомбора  Немања Делић, навео је да су разговарали са представницима збратимљене општине Звечан АП Косово и Метохија,  где је договорена адаптација образовне установе са територије наведне општине и стипендирање једног најугроженијег студента  са територије општине Звечан АП Косово и Метохија од следеће школске године, односно по расписивању конкурса за стипендирање.

Начелник је навео и активности по питању акције Канцеларије за КиМ и Министарства правде и државне управе у које су укључени предузетници са територије Западнобачког управног округа, а односе се на прикупљање хуманитарне помоћи (прехрамбене намирнице)  која ће бити упућена у Центар за социјални рад у Косовској Митровици и народној кухињи са центром у Грачаници. Акција се спроводи у сарадњи са Регионалном привредном комором Сомбор.

Председница РПК изјавила је да комора поседује капацитете и може у сваком моменту бити логистичка подршка свакој од локалних самоуправа са територије округа и да би требало да више користе потенцијале коморе.

Поред активности РПК у спровођењу акције Канцеларије за КиМ и Министарства правде и државне управе ангажована је и на изради пројеката, првенствено финансираних из ИПА фондова, а у оквиру прекограничне сарадње са Хрватском и Мађарском. Тренутно је у завршној фази пројекат назван „Гастро клуб“ који за циљ има повезивање привредника из Републике Србије и Републике Мађарске, а који се налазе у сектору гастрономије, руралног туризма, велнес туризма, бањског туризма, произвођача вина, ракије и тд. Партнер са мађарске стране су Жупањска комора Бач-Кишкун из Кечкемета, локална самоуправа Жупаније  Бач- Кишкун а из Р. Србије Средња економска школа Сомбор и РПК Сомбор. Циљ пројекта је повезивање привредника, размена искустава, промоција и упознавање са традицијом локалних средина Р. Србије и Р. Мађарске. На овај начин промовишу се привредници нашег округа, а то свакако доприноси добром маркентингу и доброј презентације оног чиме се баве. У оквиру РПК Сомбор гради „Гастро клуб“, простор који ће бити намењен члановима гастру клуба у сврху одржавања разних едукација, промоције својих производа, прпиреме и презентације специјалитета и др. У оквиру горе поменутог пројекта размишљало се и о сегменту здравствено безбедне хране. Из тог разлога  је РПК уврстила и едукације које се односе на органску производњу у био баштама, где је акценат на ангажовању жена у сеоским домаћинствима које имају своју окућницу у којој би могле успоставити овакав вид производње поврћа. Намера РПК да се са овим пројектом активно настави  како би следећи  пројекат  за основу  имао, управо, производњу поврћа у био баштама уз набавку пластеничке опреме. Циљна група ће и у овом пројекту бити незапослене жене сеоских средина, али се размишља и о неким другим категоријама људи којима би оваква производња омогућила егзистенцију.

Председник општине Апатин др Живорад Смиљанић, известио је присутне и о постављању камена темељца за  фабрику намиштаја (инститор из Словеније) и започетој  изградњи фабрике текстила (инвеститор из Италије) у слободној зони на територији општине Апатин. У вези са слободном зоном наведена је и активност општине Оџаци по питању отварање  подзоне на територији општине Оџаци.

На одржаној седници дискутовало се и о законским обавезама за уклањање радиоактивних громобрана. Истакнуто је да корисници радиоактивних громоборана, односно правна лица која поседују радиоактивне громобране су у обавези да пријаве Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије изворе јонизућућих зрачења које поседују, односно користе у радиоактивним громобранима и да до 23.05.2014. године поступе у складу са Законом о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној сигурности и приступе њиховом уклањању.

За све додатне информације заинтересовани грађани могу се обратити Агенцији за заштиту од јонизћујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Начелник округа је предложио члановима Савета да путем медија додатно информишу грађане везано за ову законску обавезу.

 

 

Poseta ministra pravde i državne uprave

Dana 26.12.2013. godine, u okviru posete ministra pravde i državne uprave, povodom potpisivanja protokola sa Gradskom upravom grada Sombora i Školskom upravom, ministar Nikola Selaković je posetio i kancelariju načelnika Zapadnobačkog upravnog okruga dr Rajka Majstorovića i tom prilikom održao kraći govor gde je nagovestio izmene Zakona kojim će se proširiti nadležnosti okruga Republike Srbije.

Sastanku su prisustvovali Čedomir Backović pomoćnik ministra-Sektor za evropske integracije i međunarodne projekte, gradonačelnik grada Sombora Nemanja Delić, predsednik opštine Apatin dr Živorad Smiljanić i ostali uvaženi gosti.

 

Zahtevi

Zahtevi
Ukoliko pokrećete sopstveni posao i otvarate ugostiteljski objekat, prodavnicu, pokrećete proizvodnju ili bilo šta drugo na OVOJ STRANICI ćete naći sve potrebne formulare koje trebate popuniti da bi vam nadležne inspekcije odobrile korišćenje prostora ili pokretanje proizvodnje.