Адресар

Западнобачки управни округ
Стручна служба
Трг цара Уроша бр. 1
25101 Сомбор
e-mail: kontakt@zapadnobacki.okrug.gov.rs

Начелник Западнобачког управног округа:
Горан Нонковић
канцеларија 106
телефони: 025/46-36-02
e-mail: nacelnik@zapadnobacki.okrug.gov.rs

Технички секретар: Јелена Прерадовић
Лице за заштиту података о личности одређено од стране Начелника
канцеларија 106
телефони: 025/46-36-02
факс: 025/46-36-24
e-mail: sekretarica@zapadnobacki.okrug.gov.rs

Одсек за опште послове

Шеф одсека
канцеларија 113
телефони: 025/46-36-04
e-mail: kancelarija@zapadnobacki.okrug.gov.rs

Писарница
канцеларија 112
телефони: 025/46-36-01; 025/46-36-00;
факс: 025/46-36-21
e-mail: pisarnica@zapadnobacki.okrug.gov.rs ; pisarnica2@zapadnobacki.okrug.gov.rs

Инспекцијске службе

Санитарна инспекција
Начелник одељења: Божана Совиљ
канцеларија 115
телефон/факс: 025/437-670
телефон: 025/463-606
e-mail: bozana.sovilj@vojvodina.gov.rs

Туристичка инспекција
канцеларија 114
Инспектор: Славко Берак
телефон: 025/412-520, 025/463-625
e-mail: slavko.berak@mtt.gov.rs

Тржишна инспекција
Начелник одељења: Весна Кусонић
канцеларија 118
e-mail: trzisna.sombor@mtt.gov.rs ; vesna.kusonic@mtt.gov.rs
телефони: 025/463-618; 413-484

Тржишна инспекција Апатин
телефон: 025/773-204
Тржишна инспекција Кула
телефон: 025/722-333
Тржишна инспекција Оџаци
телефон: 025/5742-973

Инспекција рада
Шеф инспекције: Маја Младеновић
канцеларија: 119
телефон: 025/ 463-630
факс: 025/46-36-21
e-mail: sombor.ir@minrzs.gov.rs


Ветеринарска инспекција
Шеф инспекције: Данијела Козомора
канцеларија 120
телефон: 025/463-633; 463-619
факс: 025/463-621

Фитосанитарна инспекција
канцеларија: 121
Инспектор: Драган Безбрадица
телефон: 025/ 463-628; 421-200; 422-053;
факс: 025/46-36-21

Пољопривредна инспекција за земљиште
канцеларија: 121
Инспектор: Снежана Миловић
e-mail: snezana.milovic@minpolj.gov.rs
Телефон: 025/466-045
факс: 025/46-36-21

Одсек пољоприведне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству
канцеларија: 121
- Инспектор: Александар Зракић
e-mail: aleksandar.zrakic@minpolj.gov.rs
телефон: 025/ 463-627
факс: 463-621

Школска управа
Венац Радомира Путника 30 (зграда „Препарандије“).
Руковоилац: мр Милана Минарски
e-mail: susombor@mpn.gov.rs
Број телефона: 025/515-0405

Стручно оперативни послови
Катица Алексић
e-mail: susombor.aleksic@gmail.com
Број телефона: 025/515-0400

Просветни саветници:
мр Александра Милошевић
Број телефона: 025/515-0406

Весна Шрајнер
Број телефона: 025/515-0402

Саветник за финансијско материјалне послове
Здравка Сотин
Број телефона: 025/515-0403

Школска управа Сомбор, Канцеларија у Суботици
Трг Лазара Нешића 1, I спрат
24 000 Суботица
Број телефона: 024/555-152

Просветни саветници

Агнеш Халаши
мр Јадранка Којић