понедељак, 02 новембар 2020 16:05

ПОЈАЧАНЕ КОНТРОЛЕ ПРИДРЖАВАЊА ПРОПИСАНИХ ПРОТИВЕПИДЕМИОЛОШКИХ МЕРА

У складу са новонасталом епидемиолошком ситуацијом на територији Републике Србије Радна група за координацију републичких инспекција ради примене мера за сузбијање ширења вируса Ковид-19 иницирала је појачану контролу у придржавању прописаних противепидемијских мера на територији свих управних округа.

Наведеном иницијативом појачане су и контроле на територији Западнобачког управног округа где је предвиђено да републичке подручне јединице нашег управног округа у оквиру својих инспекцијских надзора обављају и контроле спровођење прописаних противепидемијских мера.

Уколико приликом обављања контроле од стране инспектора буде нађено да је повређена нека од прописаних противепидемијских мера, односно прописаних обавеза и мера за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид-19 (обезбеђена дезобаријера на улазу; обавезно ношење заштитне маске од стране свих запослених и купаца/корисника тако да маска прекрива уста, нос и браду; на видном месту постављено обавештење да није дозвољен улазак без заштитних маски; физичка дистанца између затечених лица од најмање два метра, односно пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере; обезбеђена и доступна средства за дезинфекцију простора, опреме, уређаја, прибора, намештаја и руку запослених; обезбеђена на сваком столу средства за дезинфекцију руку корисника услуга; у просторијама затвореног дела објекта, обезбеђено спровођење мере ограниченог броја лица у просторији тако да је на свака 4 м2 присутно највише једно лице; да ли је трговински објекат који има више од троје запослених одредио лице које је одговорно за поштовање мера ношења личне заштитне маске-корона редар), о истом ће сачинити записник и без одлагања га проследити санитарној инспекцији ради предузимања радњи и мера из делокруга те инспекције