петак, 11 фебруар 2011 19:05

Промоција принципа Архуске конвенције

{gspeech}Промоција принципа Архуске конвенцијеЦентар за физичку културу Врбас био је домаћин Форума на тему примене Архуске конвенције. У организацији Мисије ОЕБС у Србији, Општине Врбас, Архус центра– Крагујевац и Еколошког Покрета Врбаса, учешће у Форуму узели су представници Министарства животне средине и просторног планирања, Покрајинског секретаријата за животну средину и одрживи развој, Покрајинског секретаријата за локалну управу, ЈВП Вода Војводине, Општина Бечеј, Бачки Петровац, Србобран, Кула, 10-так удружења грађана из Врбаса, Сомбора, Бачког Петровца, Оџака, Компанија Суноко, Карнекс, Миротин и други.

Форум посвећен примени и промоцији принципа Архуске конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине у Србији упознао је учеснике са теоријом и праксом примене Архуске конвенције. Ова конвенција је усвојена 25. јуна 1998. године на четвртој Конференцији "Животна средина за Европу" у граду Архусу у Данској, а Народна скупштина Републике Србије ју је ратификовала 12. маја 2009. године. Циљ усвајања Архуске конвенције је заштита права сваког појединца, садашњих и будућих генерација на живот у животној средини адекватној његовом здрављу и благостању.

 

Оливера Зуровац Кузмин, виша саветница у Мисији ОЕБС-а у Србији за питања животне средине, која је била и модератор скупа, истакла је изузетан значај Архуске конвенције за демократизацију друштва. "Грађани су увек они који дају крајњу оцену о блискости државне управе појединцу, тј. њеној способности да му обезбеди квалитетан правни и животни амбијент. Опредељење сваке локалне управе да у својим процедурама почне примену принципа из ове конвенције, сигуран су правац поправљања грађанског поверења у институције и доношењу квалитетнијих одлука у области заштите животне средине".

У оквиру својих циљева за заштиту флоре и фауне Подунавља удружење наутичара “Дунавски Пропелер” подржава ратификацију Архуске конвенције од стране Народне скупштине Републике Србије, и апелује на органе локалне управе да прихвате институцију “Зелене столице” у локалним скупштинама као пример демократских опредељења у заштити животне средине.{/gspeech}