четвртак, 19 фебруар 2015 12:19

Састанак у Скупштини града Новог Сада са темом прекогранична сарадња и приступ средствима фондова ЕУ

У четвртак, 19.02.2015. године на иницијативу Националне агенције за регионални развој у сарадњи са Јужнобачким управним округом организован је састанак коме су присуствовали Милош Игњатовић директор националне агенције за регионални развој, национални центар Зајечар, Бранислав Бугарски секретар Покрајинског секретаријата за међународну сарадњу и локалну самоуправу, начелници Севернобачког, Западнобачког, Јужнобачког и Сремског управног округа, представници локалних самоуправа са територије наведених округа, канцеларија за локални економски развој, АРРА Бачка и Срем, као и представници покрајинских срекретаријата. Том приликом на састанку су присутни прредставници заједнички сагледали перспективе и изазове у вези са прекограничном сарадњом и приступом средствима фондова ЕУ за програмски период 2014-2020. године.

Састанак су искористили и представници надлежних институција да представе постојеће и планиране заједничке развојне пројекте чија је реализација могућа уз помоћ средстава ИПА фондова.