уторак, 29 новембар 2022 09:15

НАЧЕЛНИК ОКРУГА ГОРАН НОНКОВИЋ ОДРЖАО ЈЕ САСТАНАК У ВЕЗИ ВАНГАБАРИТНОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОКРУГА

У понедељак, 28.11.2022. године начелник Западнобачког управног округа Горан Нонковић одржао је састанак са представницима надлежних институција за контролу теретних возила, управљачима пута локалног и републичког нивоа и представницима ЈЛС Западнобачког управног округа.

Тема састанка је била решавање проблема у области инфраструктуре, оштећења путне мреже на територији округа проузрокованих претовареним теретом учесника у саобраћају, као и опасности по друге учеснике у саобраћају због вангабаритног превоза.

Састанку су, поред начелника Западнобачког управног округа присуствовали: градоначелник града Сомбора, начелник одељења за ванредне ситуације, представник ЈП „Путеви Србије“, официр саобраћајне полиције за контролу и регулисање саобраћаја ПУ Сомбор, представник управљача пута ЈКП „Простор“ Сомбор и саобраћајни инспектори ЈЛС Западнобачког управног округа. С обзиром на значај теме састанку су присуствовали релевантни субјекти који су, свако из свог делокруга рада, поред излагања стања на терену предлагали и конструктивна решења која за циљ имају очување путне мреже на територији Западнобачког управног округа.

Након дискусије на састанку су утврђени следећи закључци:
- Стављање у функцију ваге чије коришћење отпочиње у наредном периоду на територији Западнобачког управног округа којом ће се контролисати теретна возила.
- Интензивирано спровођење законских одредби кажњавања учесника у саобраћају који не поштују одредби које се односе на дозвољене количине терета за теретна возила.
- Контрола поштовања обавеза учесника у саобраћају- спровођења чишћења теретних возила пре укључивања са неасвалтираних атарских и споредних путева на путеве локалног и републичког нивоа, као и чишћење путева у случају наноса блата и других нечистоћа приликом укључивања.