среда, 14 јун 2023 09:00

НАЧЕЛНИК OКРУГА ГОРАН НОНКОВИЋ И ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ДР ДРАГАН РАСТОВИЋ ПРИСУСТВОВАЛИ СУ ПРИМОПРЕДАЈИ ОБЈЕКТА ГАРНИЗОНСКЕ АМБУЛАНТЕ

Начелник Западнобачког управног округа Горан Нонковић и директор Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ др Драган Растовић су у петак, 09. јуна 2023. године, у Сомбору, присуствовали примопредаји објекта Гарнизонске амбуланте Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.

На основу Закључка Владе РС од 10. марта 2022. године и Уговора о давању на коришћење непокретности у својини РС, заведеног у Управи за инфраструктуру Министарства одбране од 21. октобра 2022. године, Комисије Министарства одбране и Војске Србије, АП Војводина и Опште болнице "Др Радивој Симоновић", Сомбор, дана 09. јуна 2023. године, извршили су примопредају објеката некадашње Гарнизонске амбуланте и припадајућих гаража у војном комплексу "НХ Радивој Ћирпанов" у Сомбору. Објекти су предати на коришћење Општој болници „Др Радивој Симоновић“ Сомбор ради пресељења Одељења за плућне болести.

Да би се целокупан посао око изградње новог објекта неометано одвијао уложен је значајан напор да се добије на коришћење некадашња Гарнизонска амбуланта Војске Србије у које је предвиђено да се премести комплетно Одељење за плућне болести чија зграда мора да се руши и на њеном месту зида нови објекат.

Некадашња гарнизонска амбуланта Војске Србије у улици Симе Матавуља у Сомбору, површине 1.429 м2, налази се одмах уз објекте Опште болнице Сомбор, уз колски улаз у болницу, стратешки и локацијски веома одговарајућа, својевремено пројектована и коришћена за пружање здравствених услуга. Објекат веома лако може да се прикључи на постојећу котларницу, као и на водоводне, електро и канализационе инсталације у болничком комплексу. Површином задовољава потребе Одељења за плућне болести које у свом склопу има 66 болничких постеља. У наредном периоду, за привођење намени објекта некадашње гарнизонске амбуланте за потребе Одељење за плућне болести, неопходно је извршити реконструкцију објекта.