среда, 19 децембар 2012 19:28

27. седница Савета Западнобачког управног округа

{gspeech}У уторак, 18.12.2012.године одржана је XXVIII седница Савета Западнобачког управног оруга. Седницом је председавао новопостављени начелниk округа мр Душан Јовић.

На седници се расправљало о питањима која су од заједничког интереса за све локалне самоуправе у округу, са нарочитим акцентом на расположиве капацитете локалних самоуправа за привлачење инвестиција. Начелник округа је изнео идеју да се припреми обједињена понуда на нивоу Западнобачког округа за потенцијалне инвеститоре у циљу што ефикаснијег привлачења инвеститора и уједначеног развоја Округа. Такав предлог је прихваћен.

Осим тога, постигнут је договор о две заједничке иницијативе, које ће, такође од стране Округа, бити упућене надлежним министарствима. Прва иницијатива је,  питање наплате и висине  путарине на деоници међународне саобраћајнице Е-75 кроз Војводину  од Врбаса до Новог Сада, с обзиром да су се стекли услови за успостављање затвореног система наплате на овој релацији, односно на укупној релацији Београд-Нови Сад-Суботица. Корекција цене путарине и начина наплате много ће значити, како грађанима, тако и привредним субјектима са наше територије.

 

Друга иницијатива је да се на окружном нивоу подржи и изградња државног пута првог реда (полу аутопут) Бездан-Сомбор-Врбас. Важност подршке произлази из чињенице да су, (на основу Иницијативе града Сомбора и општина Кула, Врбас и Србобран из 2009 и 2010.године),  у Регионалном просторном плану АП Војводине планиране активности на државном путу I реда Сомбор-Врбас-Кикинда. Кроз реализацију наведених путних праваца дошло би до подизања нивоа квалитета саобраћајнице и подизања свеобухватног нивоа саобраћајне услуге у Западнобачком управном округу и шире.

Западно бачки управни округ ће и убудуће подржавати сваку иницијативу локалних самоуправа, која је у циљу подизања квалитета живота наших  грађана и развоја привреде.{/gspeech}