петак, 13 новембар 2009 18:36

Брига за децу са посебним потребама

{gspeech}Дана 11.11.2009. године одржана је ИX колегијум Западнобачког управног округа. На колегијуму су начелници и представници инспекцијских служби поднели извештаје о раду за октобар.

Начелница Западнобачког управног округа известила је присутне о активностима које се предузимају на нивоу Округа. Једна од активности је и формирање Иницијалне групе за реализацију отварања одељења за децу са посебним потребама (слепа и слабовида деца). Сматра се да је отварање оваквог одељења на територији ЗБУО оправдано због бројности деце са посебним потребама (слепа и слабовида деца), тако и због тога што се најближа основна школа за такву децу налази у Новом Саду.

Одржавање следећег колегијума пред

виђено је за почетак децембра.{/gspeech}