петак, 05 октобар 2012 19:21

Индустријска производња у ЗБО августу

{gspeech}Индустријска производња у Западнобачком управном округу у августу 2012, мања је за 7,1 % у односу на август 2011. У периоду јануар - август 2012, у односу на исти период 2011, остварен је пад индустријске производње од 13,9%. Повећање производње забележиле су: производња одевних предмета, производња коже и предмета од коже, производња моторних возила и приколица и производња папира. Смањени обим производње имале су следеће групе делатности: производња основних метала,

производња прехрамбених производа и производња производа од гуме и пластике.{/gspeech}