четвртак, 19 новембар 2015 21:01

Конференција „Сузбијање рада на црно и унапређење права запослених“

Делегација Западнобачког управног округа у саставу: мр Латинка Васиљковић, начелница ЗБУО, Мирослав Шијан, шеф Одсека инспекције рада и Марко Ђумић, шеф Одсека за опште послове, присуствовала дводневној регионалној конференцији „Сузбијање рада на црно и унапређење права запослених“ у Београд. Скуп је организован од стране Инспектората за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у сарадњи са Савезним министарством за рад, социјална питања и заштиту потрошача Аустрије, USAID Пројектом за боље услове пословања и Међународном организацијом рада. На конференцији је истакнут значај сузбијања рада на црно и његово превођење у легалне токове. Став учесника ове конференције је да је неопходан континуиран рад усмерен на спречавање рада на црно, те да ова нелегална привредна активност представља пошаст савременог друштва.

Имајући то у виду, повећан је број инспекцијских надзора, а и сам Закон о раду, усвојен прошле године, даје већа овлашћења надлежној инспекцији, а све у циљу спречавања рада у сивој зони.