уторак, 25 октобар 2011 19:12

Општина Кула спремна за греенфиелд инвестиције

{gspeech}Општина Кула је након вишегодишњих активности спремна за греенфиелд инвестиције. Општинско веће је на недавно одржаној седници усвојило Јавни позив инвеститорима да улажу у општину Кула. Припремљени су и пословни подстицаји за инвеститоре којима општина нуди и до 50% умањења накнаде за грађевинско земљиште. Локална самоуправа нуди и ослобађање од комуналних такси за истицање фирме, накнаде за заштиту и унапређење животне средине у наредне две године, као и ослобађање од трошкова за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу. Поред посебних погодности потенцијални инвеститори могу очекивати и добијање свих потребних дозвола у документације у одговарајућем року.

Радна зона у Кули се налази на изузетној локацији између Куле и Врбаса, на магистралном путу М-3. У радној зони инвеститори могу градити на површини од 20 ха. Општина Кула је спремна да потенцијалним инвеститорима изађе у сусрет и да унутар радне зоне формира парцеле површине у зависности од потреба инвеститора. У оквиру радне зоне дозвољена је градња објеката у којима се могу обављати све привредне (производне) делатности, складиштити сировине и готови производи, обављати услужне делатности и слично. 

Предности изабране локације за изградњу индустријске зоне су у доступности саобраћајница (магистрални пут М-3 пролази поред планиране индустријске зоне, удаљеност од аутопута Е-75 износи 17 км, близина међународне железничке пруге (Будимпешта-Суботица-Врбас-Нови Сад-Београд-Ниш-Атина) удаљеност 12 км, постојање водног пута (Велики Бачки Канал) који ће после ревитализације постати плован.

 

Општина Кула је уложила 80 милиона динара у израду пројектне документације за уређење индустријске зоне, као и изградњу инфраструктурних објеката, а новац је обезбеђен  задуживањем код пословне банке.

Јавни позив инвеститорима можете преузети и са сајта www.kula.rs.{/gspeech}