четвртак, 18 март 2010 18:46

Понтон уместо «Шмагуца»?

{gspeech}У сали РПК у Сомбору, 11.03.2010.године одржан је најављени састанак на коме се дискутовало о стању моста "Шмагуц" и насипа за одбрану од поплава у Б. Моноштору. Како су мост и насип од изузетне важности за велики број субјеката овом приликом окупили су се представници града Сомбора, као власник моста,  МЗ Б. Моноштор, ЈП "Војводинашуме", Шумско газдинство Сомбор, ЈВП "Воде Војводине", ВДП "Западна Бачка", представници речне морнарице и други.

Овом приликом је Владислав Милошев, директор ВДП "Западна Бачка" присутне упознао са стањем прве и друге одбрамбене линије и основном делатношћу предузећа. Наведена је територија леве обале Дунава (61 км насипа) прва одбрамбена линија сектор Д12 и водоток Плазовић Д18 коју покрива ово предузеће.

Као закључак изнето је да је стање насипа задовољавајуће.

 

У дискусији по питању стања моста закључено је да је стање моста врло забрињавајуће и да је неопходно што пре почети са конкретнијим активностима. С обзиром да је процес, било санације или изградње моста  пројекат који изискује како времена тако и већих улагања средстава као и  стручан приступ наметнуло се као могуће решење помоћи речне морнарице у виду понтонског моста, што би било привременог карактера.{/gspeech}