четвртак, 06 мај 2010 18:53

Посета мађарске делегације

{gspeech}Дана 28.04. и 29.04.2010.године Западнобачки управни округ је посетила делегација из Републике Мађарске, Мишкољц, са намером да се упозна са капацитетима општина и града Западнобачког управног округа за изградњу фабрике за прераду чврстог отпада. Власници компаније "Цирконт" из Америке и Мађарске предлажу јавно приватно предузеће које подразумева примарни третман отпада на месту генерисања, секундарни на централној депонији са рециклажом и терцијерни са финалном прерадом до производње електричне енергије. Начелни договор између домаћина и гостију подразумева концепт који је од заједничког економског, финансијског, социјалног и одрживог аспекта. Домаћини представника "Цирконт" компаније и мађарске националне банке су били председници општина Апатин и Бач. Разговорима и договорима су присуствовали представници локалних власти ЗБУО, представници Западнобачког управног округа и директори ЈКП-а. Гости су задовољни са затеченим стањем као полазна фаза за спровођење локалне стратегије за управљање чврстим отпадом.

Следећи корак регионалног тима за решавање овог проблема је састанак са министром за заштиту животне средине и просторног планирања, др Оливером Дулићем са циљем да га упознамо са до сада урађеним, као и намерама за даље. Предвиђена је још једна посета Мишкољцу.{/gspeech}