Становништво

У кулској општини према попису из 2002. године живи 48.353 становника. Од тог броја становника највећи број чине Срби којих је 25.152 или 52% од укупног броја становника. Велики број је оних који су се изјаснили као Црногорци и то њих 7.902 или око 16% од укупног броја становништва. Такође велик је број и оних који су се изјаснили као Русини, њих је 5.389 или нешто више од 11%. Кулску општину насељавају још и Југословени којих је 740, Албанаца је 27, Бошњака, Румуна и Бугара је по 5, Буњеваца је 27, Горанаца 15, Мађара 4.082, Македонаца 183, Муслимана 53, а Немаца 158. Рома је у кулској општини 163, Руса 21, Словака 106, Словенаца 51, Украјинаца 1.453, Хрвата 806, Чеха је 27 и осталих 92.

У кулској општини се 604 становника уписало у категорију непознато, 1.175 се изјаснило као неопредељено, а регионалну припадност изразило је 103 становника општине Кула.

Од укупног броја становника општине Кула, као градско становништво води се 29.446 становника, док је 18.860 сеоско становништво. У самој Кули живи 19.293 становника, у Крушчићу 2.349, Липару 1.804, у Новој Црвенки 524, у Црвенки 10.153, у Руском Крстуру 5.196 и у Сивцу живи 8.987 становника кулске општине.

Упоређујуђи ове податке са подацима из пописа 1991. године у кулској општини приметна је појава "беле куге". У кулској општини данас живи 206 становника мање него 1991. године. Но, негативан природни прираштај становништва није присутан у самом граду Кули (који бележи пораст за 225 становника) већ у сеоским заједницама у којима живи 431 становник мање него 1991. године.

Густина насељености у општини Кула износи 100,01 становника по км2.