четвртак, 16 јул 2015 12:12

Савет Западнобачког управног округа

Дана 16.07.2015. године са почетком у 11,00 часова одржана је XXXIX седница Савета Западнобачког управног округа. Седници су присуствовали чланови савета: мр Латинка Васиљковић, начелница ЗБУО, Саша Тодоровић, градоначелник града Сомбора, Душан Маријан, председник општине Оџаци, др Живорад Смиљанић, председник општине Апатин, Велибор Милојичић, заменик председника општине Кула и Марко Ђумић, шеф Одсека за опште послове ЗБУО. Седницом Савета је председавала начелница ЗБУО.

На седници се расправљало о радном времену угоститељских објеката на територији ЗБУО и усаглашавању Одлука о раду истих. Представници локалних самоуправа су известили присутне о дужини радног времена угоститељских објеката на територији своје општине, односно града. Посебан значај решавања овог питања је проблем безбедности младих у саобраћају, обзиром да је уочена појава да млађа популација под утицајем алкохола одлази у друге општине где је радно време угоститељских објеката дуже. С тим у вези закључено је да је потребно да Скупштине града Сомбора и општина Апатин, Кула и Оџаци усагласе Одлуке о радном времену угоститељских објеката. 

Реконструкција пута Бачки Грачац-Крушчић – покретање иницијативе и давање предлога јединица локалних самоуправа Куле и Оџаци, била је, такође једна од тема коју су разматрали присутни. Председник општине Оџаци и представник општине Кула су упознали присутне са активностима (припрема пројектне документације и изналажење финансијских средстава) које су предузете у циљу бржег и ефикаснијег решавања проблема на поменутом путном правцу. Договорено је да се на нивоу Западнобачког управног округа покрене иницијатива за заједничко аплицирање за доделу неопходних средстава.

Начелница ЗБУО је присутне чланове Савета упознала да Предлогом Покрајинског штаба за ванредне ситуације у коме се предлаже да штабови за ванредне ситуације у својим општинама размотре стање настало приливом великог броја миграната, изврше процену угрожености и на основу сопствених закључака предложе председницима општина, односно градоначелнику даље кораке. У Западнобачком управном округу ситуација је, у вези прилива миграната, стабилна и нема потребе за проглашењем ванредне ситуације . Штаб за ванредне ситуације је издао упозорење о повећаном ризику од пожара, обзиром да је сезона жетве и убирања, и наглашено је обавезно придржавање одредаба Закона о заштити од пожара. Сезона противградне заштите пољопривредних усева, индивидуалних, јавних и задружних произвођача на територији ЗБУО је у току и констатовано је да је просек противградних ракета 7 по станици дејства