Град Сомбор

Browfield инвестицијеpdf (111KB)
Финансијске мере за подршку страним инвеститорима .pdf (3,16MB)
Индустријска зона Града Сомбора .pdf (462KB)
Инфо лист – Braunfild - НАЛЕД .pdf (284KB)
Инфо лист – циљана индустрија .pdf (226KB)
Како започети бизнис .pdf (96KB)
Подстицаји и олакшице .pdf (200KB)
Споразуми о слободној трговини .pdf (7,23MB)
Водич за издавање Грађевинске дозволе .pdf (1,31MB)

Град Сомбор - одељење за локално економски развој (ЛЕР)
Трг Цара Уроша 1
25000 Сомбор
Tel: 025/468 111

Општина Апатин

Пројекат Логистички транспортни центар .pdf (1,59MB)
Јунаковић Спа .pdf (1,42MB)
Општина Апатин .jpg (356KB)
Инвестициони потенцијал .jpg (427KB)

Општина Апатин
Српских владара 29
Теl: 025/772 122

Општина Кула

Brownfield инвестиције .pdf (1,66MB)
Јавни позив инвеститорима .pdf (86KB)
Водич за инвеститоре .pdf (1,95MB)

Општина Кула
Лењинова 11
Тел: 025/722 333

Општина Оџаци

Инфо лист општине .pdf (133KB)
Инфраструктура .pdf (54KB)
Предност улагања у општину Оџаци .pdf (9KB)
Radne zone .pdf (429KB)
Пољопривреда .pdf (120KB)
МСП сецтор и предузетници .pdf (131KB)
Стандард гас д.о.о. .pdf (593KB)
Magna Seating .pdf (16KB)
Greiner Packgaging .pdf (20KB)

Општина Оџаци
Кнез Михајлова 24
Тел: 025/5743 211