уторак, 20 мај 2014 19:56

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Због катастрофалне елементарне непогоде која је захватила нашу земљу, позивају се сва пољопривредна предузећа, пољопривредне задруге ,мешаоне и фабрике сточне хране, складишта за зрнаста хранива и пољопривредни произвођачи, да у складу са својим могућностима помогну у прикупљању сточне хране, кукуруза у зрну и готове хране за животиње (концентрат).

Информацију о тачној количини и врсти хране потребно је дотавити Центру за обавештавање на број 1985 или проследити на факс: 025/421-985.

Сва прикупљена храна биће прослеђена на пострадала подручја захваћена непогодом.

Уплате за донирање новца у хуманитарне сврхе за помоћ угроженима и евакуисанима за време поплава у Србиј можете извршити на следеће начине:

УПЛАТЕ У ДИНАРИМА

Рачун: 840-3546721-89

Прималац: Министарство финансија- Управа за трезор

Сврха уплате: ;Влада РС- отклањање последица ванредних околности-поплаве

УПЛАТА У ЕВРИМА (EUR)

field 56a: DEUTDEFF

field 57: /DЕ20500700100935930800

NBSRRSBG

field 59: /RS35908504619019323080

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

УПЛАТЕ У ДОЛАРИМА (USD)

field 56a: BKTRUS33

field 57: /04415465

NBSRRSBG

field 59: /RS35908504619019323080

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR