понедељак, 22 фебруар 2016 20:23

Одржана прва седница Савета Западнобачког управног округа

18.02.2016. године, у канцеларији начелника Западнобачког управног округа, одржана је I седница Савета ЗБУО у 2016. години којој су присуствовали мр Латинка Васиљковић, начелник ЗБУО, Саша Тодоровић, градоначелник града Сомбора, Душан Маријан, председник општине Оџаци, Бакић Миодраг, заменик председника општине Апатин, Мирослав Шида, руководилац пројекта „Србија воза“ а.д., Милица Радосављевић, помоћник директора „Србија воза“ а.д., Дејан Алексић, Завод за изградњу општине Кула, Бранислав Вујовић, технички директор Завода за изградњу општине Кула и Марко Ђумић, шеф Одсека за опште послове у ЗБУО. 

Главна тема састанка било је утврђивање потреба јединица локалне самоуправе на територији Западнобачког управног округа у железничком саобраћају. Милица Радосављевић је упознала присутне са могућношћу коју предвиђа Закон о железницама да локалне самоуправе субвенционишу део губитка у непрофитабилним возовима уколико је то од општег интереса за становништво. 

Поред тога, покренута је иницијатива да се у што скоријем периоду организује састанак представника Округа са представницима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и предузећа „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., „Србија воза“ а.д. и „Србија карго“ а.д. До тада ће свака од локалних самоуправа на територији Западнобачког управног округа утврдити проблеме који се тичу железничког саобраћаја да би се о њима расправљало на поменутом састанку и учинили први кораци ка проналажењу могућности за њихово решавање.