петак, 06 мај 2016 14:43

Пуна примена закона о инспекцијском надзору

30. априла 2016. године почела је пуна примена Закона о инспекцијском надзору којим су прецизирана овлашћења и дужности инспекције да у својој области обавља надзор над привредним субјектима и примењује принудне инспекцијске управне мере. Један од главних циљева овог Закона јесте да инспектори приликом надзора делују превентивно и саветодавно, док се привредним субјектима оставља рок за отклањање недостатака. 

Сваки редован (планиран) надзор подразумева обавезну употребу контролних листа, помоћу којих ће привредници моћи сами себе да преконтролишу, правовремено отклоне недостатке и  дају увид у стварно стање ризика и законитости пословања, као и основ за планирање будућих надзора.

Овај Закон први пут на целовит начин уводи ред у рад инспектора, у великој мери доприноси смањењу сиве економије, штити привреднике који послују легално, а још строже контролише оне који угрожавају безбедност и здравље наших грађана. 

УСАИД Пројекат  за боље услове пословања (УСАИД БЕП) пружио је немерљиву стручну и техничку подршку при изради и имплементацији Закона. Захваљујући овој сарадњи, 330 инспектора – инструктора прошло је обуке за тренере за поступање по новом Закону.