петак, 06 мај 2016 14:43

Почела примена новог софтвера за евиденцију и обраду предмета у писарници ЗБУО-а

Западнобачки управни округ је почео са применом новог софтвера који је предвиђен за евиденцију и обраду предмета инспекцијских органа подручних јединица министарства и стручне службе у писарници округа. Поузданост и стабилност података о евиденцији и обради предмета инспекцијских органа обезбеђена је увођењем система за управљање документима (DMS) који омогућује документацију предмета у електронској форми, што представља и највећу новину у односу на досадашњи начин рада у писарници Западнобачког управног округа.

Овај софтвер би заједно са новим Законом о инспецијском надзору требао да допринесе ефикаснијем, квалитетнијем и прецизнијем раду инспецијских служби и стручне службе округа. После Јужнобачког управног округа, Западнобачки је други округ који је почео са применом овог софтвера, чија ће имплементација  ускоро почети и у осталим окрузима на територији Републике Србије.