среда, 08 јун 2016 18:09

Одржан састанак о изради Националног плана за примену резолуције 1325 СБ УН

 

У Скупштини АП Војводине у понедељак, 30. маја, одржан је пети по реду и завршни консултативни састанак учесника у консултативном процесу о садржају Националног плана (НАП) за примену Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и безбедност у Републици Србији (2016-2020).

По позиву Стојанке Лекић, председнице Одбора за равноправност полова Скупштине АПВ и чланице Радне групе Владе за израду НАП-а, састанку су присуствовале мр Латинка Васиљковић, начелница Западнобачког управног округа, Милана Личина, дипломирани социолог, Милица Јевтић, дипломирани правник и Весна Миљковић из Удружења грађана “НИКА” које је потписник Споразума о сарадњи у спровођењу заштите жртава насиља у породици и жена у партнерским односима на подручју општине Оџаци.

Влада Републике Србије је основала радну групу чији је задатак израда новог Националног акционог плана за примену ове Резолуције, уз опредељење да се у наредном периоду посебна пажња обрати на безбедност жена на локалном нивоу.

Процес јавних консултација организован је са циљем укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату на локалном нивоу, како би својим учешћем допринели побољшању положаја жена у локалној заједници. Укључени су и Министарство одбране, Министарство спорта и омладине, Стална конференција градова и општина, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, а јаку подршку дала је и Мисија ОЕБС у Србији.