петак, 10 јун 2016 19:35

У седишту ЗБУО-а одржан радни састанак поводом презентације новог софтвера за евиденцију и обраду предмета

 

У уторак, 07.06.2016. године у седишту Западнобачког управног округа, у Жупанији, у Великој сали града Сомбора, одржан је радни састанак чија је тема била презентација примене новог софтвера за евиденцију и обраду предмета инспекцијских органа подручних јединица министарстава и стручне службе у писарници округа.

Састанку су  присуствовали државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе мр Иван Бошњак, начелници управних округа са територије АП Војводине, начелници Мачванског и Колубарског управног округа, начелник Градске управе Сомбора, шефови одсека за опште послове ЗБУО-а, као и руководиоци инспекцијских служби са територије Западнобачког управног округа.

 Домаћин састанка, мр Латинка Васиљковић, начелник Западнобачког управног округа, изразила је неизмерно задовољство што је ЗБУО успео да реализује овако велики пројекат у виду савременог технолошког решења и тиме, као други округ у Републици Србији, оствари модернизацију рада и повећа ефикасност у свом функционисању.

Имплементација софтвера електронске писарнице се одвијала паралелно са још једним значајним датумом везаним за функционисање инспекција, а то је 30. април 2016. године, када је почела пуна примена Закона о инспекциском надзору.

Васиљковићева је истакла да је већ након непуна два месеца коришћења могуће уочити бенефите софтвера, а који се огледају у побољшаном квалитету рада у писарници округа, стабилности, безбедности и поузданости података о евиденцији и обради предмета, омогућена је транспарентност рада инспекцијских органа, временска и просторна доступност докумената из предмета, као и ефикасније, квалитетније и прецизније извештавање о раду подручних јединица министарстава и стручне службе ЗБУО-а. Најзначајнија новина оваквог софтверског решења јесу документа у електроснкој форми, која је обезбеђена увођењем DMS-a, односно система за електронско управљање документима, који уједно врши улогу електронске архиве.

„У складу са иницијативом коју је сама начелница ЗБУО-а спровела и имплементирала, још један је показатељ грађанима и привредним субјектима како се може остварити један партнерски однос, односно да сва она питања везана за транспарентност рада инспекцијских органа, управо на овај начин, применом савремених информационо-комуникационих технологија, може да се спроведе и омогући“. – невео је државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе мр Иван Бошњак.

Присутнима се обратио и проф. др Зоран Милошевић, начелник Јужнобачкг управног округа, у чијем округу је покренута иницијатива за модернизацијом рада свих округа у Републици Србији, и уједно истакао неизмерно задовољство што је ЗБУО препознао важност и значај оваквог пројекта и истрајао у поступку његове потпуне и финалне реализације.

Након излагања домаћина и гостију, Наташа Мирков, радник ЗБУО-а на канцеларисјким пословима у писарници, одржала је презентацију са приказом симулације рада новог софтвера.