понедељак, 21 новембар 2016 12:40

Одржан састанак регионалног кризног центра формираног са циљем спречавања појаве, праћења кретања и контроле заразне болести авијарна инфлуенца на територији нашег округа

 

Гранични појас од 10 км са Мађарском проглашен је угроженим од птичијег грипа, док су Севернобачки и Запанобачки округ стављени под надзор. Главни разлог јесте појава овог грипа код живине у Мађарској, у близини границе са нашом земљом.

На пет места у Мађарској у последњих месец дана регистрован је птичији грип, вирус H5N8 који је високо патоген за живину, али не и за људе. Последњи је регистрован 11. новембра недалеко од границе са Републиком Србијом. Преноси се са дивљих птица на домаћу живину.

Управа за ветерину наложила је мере које подразумевају, између осталог, мониторинг отворених водених површина, као и живинарских фарми и пољопривредних газдинстава, што спроводе ветеринарске станице.

Формиран је Регионални кризни центар Сомбор за спречавање појаве, праћење кретања и контроле заразне болести авијарна инфлуенца, који се стара о спровођењу свих наређених мера у Угроженом подручју као и у Зони надзора и комуницира са Националним кризним центром. Састанак РКЦ Сомбор је  одржан 21.11.2016. године, где су суминаране досадашње активности РКЦ, дате нове информације о епизоотиолошкој ситуацији у Региону, прецизиране обавезе чланова РКЦ у Угроженом подручју као и у Зони надзора, са закључком да се све предвиђене активности спроводе у складу са наложеним мерама, те да нема пријава сумњивих случајева на територији ЗБУО.