четвртак, 08 децембар 2016 06:44

Први случај авијарне инфлуенце код дивљих птица - Kовиљски рит

У току спровођења ветеринарског надзора, утврђена су угинућа 6 лабудова на подручју Ковиљског рита за које је у Научном институту за ветеринарство из Новог Сада и Националној референтној лабораторији за авијарну инфлуенцу у Краљеву утврђено да се ради о авијарној инфлуенци код дивљих птица изазваној сојем вируса H5N8. Управа за ветерину је формирала националне и регионалне центре за праћење ситуације и спречавање ширења авијарне инфлуенце са дивљих и миграторних птица на домаћу живину.

Регионални кризни центар Сомбор за спречавање појаве, праћење кретања и контроле заразне болести авијарна инфлуенца оджао je састанак  06.12.2016. године. Суминаране досадашње активности РКЦ у складу са важећим Решењем Управе за ветерину којим је 15.11.2016. године утврђено угрожено подручје од птичјег грипа - гранични појас од 10 км са Мађарском, док су Севернобачки и Запанобачки округ стављени под надзор.

Ветеринарска инспекција је увела мере koje се спроводe на тим подручјима, које укључују мере појачаног надзора здравственог стања живине, контролу промета живине, птица, приплодних јаја, производа пореклом од живине и птица и друге мере у складу са прописима. Закључак је да се све предвиђене активности спроводе у складу са наложеним мерама и да РКЦ Сомбор функционише беспрекорно. 

Ветеринарске станице на територији ЗБУО су од 10.11.2016. године у свакодневном надзору газдинстава која држе и гаје живину и врше сталну едукацију власника у циљу подизања нивоа биосигурносних мера на газдинствима и спречавања појаве и ширења авијарне инфлуенце. 

Србија апсолутно располаже адекватним ресурсима да се спречи ширење болести и изврши ефикасно сузбијање, као и одговарајући правни оквир који је у потпуности усаглашен са правилима контроле у ЕУ. Такође, обезбеђена су и финансијска средства за евентуалну надокнаду штета власницима живине.

Ветеринарска инспекција ЗБУО-а позива власнике живине, како мање тако и оне који поседују фарме, да се држе прописаних мера, да живину држе у затвореном простору и да се  за све неопходне информације обрате свом ветеринару. Ветеринарске станице су у потпуности спремне за овакве и сличне ситуације. 

2016_12_08_pticji_grip1.jpg 2016_12_08_pticji_grip2.jpg