среда, 20 децембар 2017 10:39

ОБЈАВЉЕНА БРОШУРА-ВОДИЧ ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА ОД СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Oбавештавамо да је на сајту www.stanovanje.gov.rs објављена брошура Закона у сликама - http://www.stanovanje.gov.rs/doc/zakon%20o%20stanovanju%203110.pdf која је израђена као информативни материјал за грађане, како би се на једноставнији начин упознали са законским прописима пре свега из области управљања и одржавања зграда.

Овом приликом напомињемо да је период од шест месеци за регистрацију, односно пререгистрацију стамбених заједница, прописан Законом о становању и одржавању зграда истекао 12. децембра 2017. године, али се регистрација стамбених заједница спроводи и након истека овог периода као континуиран законски поступак. Обавеза Регистратора, односно лица овлашћеног за вођење Регистра је да сходно поднетим пријавама од стране стамбене заједнице врши регистрацију уписа, промене или брисања података и докумената, који се у складу са Законом региструју и евидентирају у Регистру, док се после поменутог периода стичу услови за реакцију надлежне инспекцијске службе јединице локалне самоуправе, која ће у поступку инспекцијског надзора поступати у складу са предметним Законом и законом којим се уређује инспекцијски надзор.