уторак, 06 фебруар 2018 10:59

Одржана јавна презентација Програма имплементације Регионалног просторног плана АПВ за период 2017-2021. година

У понедељак 05.02.2018. године са почетком у 11.00 часова, у свечаној сали зграде Жупаније одржана је јавна презентација Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине за период 2017-2021. година.

Презентацију је отворио начелник Западнобачког управног округа Душан Маријан и том приликом истакао значај утврђивања приоритетних активности у реализацији просторних планова, са акцентом на реконструкцију и изградњу деонице државног пута I реда Врбас-Кула-Сомбор-државна граница Бачки Брег.

Присутнима су се обратили и представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Светлана Килибарда вд помоћник покрајинског секретара и Софија Шумаруна виши саветник за просторно планирање. Светлана Килибарда је у свом излагању навела да је Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015) прописано одржавање јавних презентација у седиштима управних округа.

Наведеним Правилником прописано је да је носилац израде Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017-2021. година Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Током презентације саопштен је и рок, до краја фебруара текуће године, за достављање предлога од стране јединица локалних самоуправа Западнобачког управног округа који би били уврштени у Програм импламентације. Сва поглавља у Радној верзији Програма имплементације регионалног просторног плана АПВ за период 2017-2021. година су урађена уз хоризонталну и вертикалну координацију актера са републичког, покрајинског и регионалног нивоа.

Радну верзију Програма имплементације Регионалног просторног плана АПВ за период 2017-2021. година кроз стратешке приоритете и показатеље просторног развоја презентовали су представници ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, помоћник директора мр Драгана Дунчић са сарадницима Оливером Његомир и Наташом Симичић.

2018_02_06_prezentacija (1).jpg 2018_02_06_prezentacija (3).jpg