петак, 30 март 2018 09:31

Одржана прва седница Радне групе за сарадњу са окрузима и координацију инспекцијског надзора у АП Војводини

Прва седница Радне групе за сарадњу са окрузима и координацију инспекцијског надзора у АП Војводини, одржана је у четвртак, 29. марта 2018. године у Покрајинској влади у Новом Саду. Циљ оснивања овог радног тела јесте да се начелници управних округа са територије Војводине, заменици и помоћници у покрајинским органима упознају са појединостима предстојећих активности и новинама у раду инспекцијског надзора у оквиру реформе инспекцијсог надзора и улоге начелника округа у реформи, радом Координационе комисије, унапређењем положаја и услова рада покрајинских инспектора, као и са другим питањима и проблемима инспекцијских органа.

Присутнима се обратио министар државне управе и локалне самоуправе, Бранко Ружић, и том приликом истакао става да је управо ова седница још један корак у реализацији договора који је Министарство постигло са председником Покрајинске владе, Игором Мировићем, у новембру 2017. године.

,,Имајући у виду све аспекте реформе инспекцијског надзора након доношења Закона о инспекцијском надзору, успоставићемо бољу координацију на пољу реформе инспекција, са идејом да сви начелници војвођанских управних округа буду укључени у овај процес, с обзиром да су задужени за инспекцијски надзор. Закон је омогућио да инспекције не буду перципиране као репресивне, него пре свега као превентивно – едукативне“, рекао је Ружић.

Министар је истакао да републичка Координациона комисија спроводи својеврсну анализу за инспекцијски надзор на републичком нивоу која обједињује четрдесет инспекција. Анализа подразумева преглед материјалних и људских ресурса у инспекцијама у Републици Србији, те је помоћ и подршка АП Војводине веома значајна, са аспекта својих надлежности и делокруга рада. Поред тога, значајна новина је и увођење платформе ,,e - инспектор“ у наредној години, која ће објединити функционисање свих инспекција и на тај начин спроводити сам инспекијски надзор привредних субјеката, по знатно транспарентнијем, ефикаснијем и економичнијем моделу.

,,Имајући у виду да ће се сама размена података одвијати много брже и ефикасније, неопходно је да све ресурсе уподобимо са оним што инспекцијски надзор јесте у 21. веку, с обзиром на све изазове. Старосна доб инспектора у Србији је око 54 године, а материјални ресурси старији од петнаест година и не представљају адекватне услове за рад, при чему инспектори раде у отежаним условима“, додао је министар.

Обраћајући се члановима Радне групе у својству председавајућег, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истакао је да је поред образовања радног тела и предлога за његов рад, од изузетне важности и одабир тематских целина прве седнице, са посебним освртом на реформу инспекцијског надзора, те успостављање система за спровођење закона који се примењују на ову област.

,,По питању инспекцијског надзора и рада инспекцијских органа, значајна је чврсто успостављена сарадња са Министарством државне управе и локалне самоуправе Републике Србије. Војводина је препознала значај овог радног тела, стога смо покушали да им кроз акте који регулишу надлежност оваквих „ад хок“ органа омогућимо бољу координацију, а због унапређења капацитета инспекцијских служби на територији Војводине. На овај начин омогућавамо ресорном Министарству да добије драгоцене информације са терена, посебно са аспекта моделирања прописа који регулишу ову област“, рекао је Ђоковић.

Ђоковић је додао да је политичка платформа Покрајинске владе усмерена ка успостављању нове вертикале у сарадњи између републике, покрајине, округа и локалних самоуправа на овом подручју.

,,Као председник Радне групе очекујем да уз добру координацију и подршку Министарства успемо да издејствујемо максималне капацитете за наше људство, едукацију и за бољи рад инспекцијског надзора на нивоу округа са територије Војводине“, истакао је потпредседник Ђоковић.
Члановима Радне групе обратили су се и координаторка начелника управних округа, Данијела Лончар, и државни секретар у Министарству државнe управe и локалнe самоуправe, Зоран Касаловић.
Чланови су на првој седници разматрали кључна питања у области инспекцијског надзора попут недостајућег броја и старосне структуре инспектора и њихове опремљености, као и питање тока предмета инспекција и њиховог решавања.

2019_03_30_sednica (1).jpg 2019_03_30_sednica (2).jpg 2019_03_30_sednica (3).jpg 2019_03_30_sednica (4).jpg 2019_03_30_sednica (5).jpg