среда, 25 април 2018 12:16

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА (ПЕСТИЦИДА) У ВРЕМЕ ПУНОГ ЦВЕТАЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА, А У ВЕЗИ АКЦИЈЕ СПРЕЧАВАЊА ТРОВАЊА ПЧЕЛА

На основу дописа који је достављен начелнику Западнобачког управног округа од стране инспектора фитосанитарне инспекције Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објављујемо следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо грађане о промени законских прописа у области примене средстава за заштиту биља (пестицида) у време пуног цветања пољопривредних култура, а у вези акције спречавања тровања пчела.

КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА СУ ОДГОВОРНИ ЗА АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА!

Корисници средстава за заштиту биља ризикују да и њихохва производња буде угрожена, смањењем приноса и плаћањем штете које проузрокују неправилном и несавесном применом средстава за заштиту биља, односно ако
ПРИМЕЊУЈУ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА КОЈА СУ ОТРОВНА ЗА ПЧЕЛЕ У ВРЕМЕ ЦВЕТАЊА БИЉА!

Члан 45. став 1. тачка 6) Закона о средствима за заштиту биља

КАЗНЕ:
700.00,00 до 3.000.000,00 динара за правно лице
300.00,00 до 500.000,00 динара за предузетника
35.000,00 до 50.000,00 динара за физичко лице

Средства за заштиту биља која су отровна за пчеле МОГУ СЕ ПРИМЕНИТИ САМО У случају СУЗБИЈАЊА КАРАНТИНСКИ ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА и то само након писаног одобрења министра пољопривреде (чл. 45. став 4. Закона о средствима за заштиту биља) и то једино ако су 48 сати пре примене одгајивачи пчела обавештени о примени и само ако се пчелиња друштва налазе на растојању од најмање пет километара од места третирања (чл. 49. став 1. Закона о средствима за заштиту биља).

Корисници средстава за заштиту биља су дужни да воде евиденцију о сваком третирању биља, биљних производа и прописаних објеката (чл. 64. став 4. Закона о средствима за заштиту биља).

За непоштовање одредби овог члана ПРОПИСАНЕ СУ КАЗНЕ у износу од:
500.000,00 до 1.000.000,00 динара за правно лице
100.000,00 до 400.000,00 динара за предузетника
5.000,00 до 30.000,00 динара за физичко лице
Сва средства за заштиту биља морају да се примењују на начин којим се не угрожава здравље људи и животиња и непотребно повећава њихово излагање средствима за заштиту биља (чл. 44. став 1. тачка 5) Закона о средствима за заштиту биља.

За непоштовање одредби овог члана ПРОПИСАНЕ СУ КАЗНЕ у износу од:
700.000,00 до 3.000.000,00 динара за правно лице
300.000,00 до 500.000,00 динара за предузетника
35.000,00 до 50.000,00 динара за физичко лице

Фитосанитарна инспекција Управе за заштиту биља је предузела све неопходне активности у вези са спровођењем мера услед кршења одредби Закона о средствима за заштиту биља које се односе на примену средстава за заштиту биља у време цветања биља и вођење евиденциеј о примени средстава за заштиту биља.

Поред прописаних казни, несавесни корисници средстава за заштиту биља ризикују да морају да надокнаде штету коју нанесу пчеларима тровањем пчела!