петак, 29 октобар 2021 11:30

НАЧЕЛНИК ЗАПАДНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ПРИСУСТВОВАО СЕДНИЦИ ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

Дана 27.10.2021. године у просторијама старе Градске куће у Сомбору, одржана је седница штаба зимске службе јединица локалних самоуправа ЗБУО, односно Сомбора, Апатина, Оџака и Куле, а на иницијативу ПУ Сомбор и начелника Западнобачког управног округа Горана Нонковића. Тема овог скупа је била спремност и опремљеност зимских служби за предстојећи зимски период и заједничка координација. Разговарано је о формирању детаљних оперативних планова свих предузећа са прецизним распоредом материјала, опреме механизације и особља по пунктовима и седиштима предузећа.

Планом одржавања путева у зимским условима предвиђена су правила понашања свих који се тим послом баве. План такође регулише број и врсту машина, потребан број радника, као и начин прикупљања информација о стању на путевима и начин информисања корисника путева. У плану су предвиђени приоритети, ниво одржавања којих ће се предузеће задужено за то обавезно придржавати.

Седници је присуствовао и представник одговорног надзорног органа за државне путеве I и II реда на територији Бачке, Бојан Костић испред ЈП „Путеви Србије“.

Званичан почетак рада зимске службе је 01.11.2021 год. и траје до 01.04.2022. године.