петак, 12 новембар 2021 13:16

ОДРЖАНА III СЕДНИЦА САВЕТА ЗАПАДНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

У уторак 09.11.2021. године у просторијама општине Општине Оџаци одржана је III седница Савета Западнобачког управног округа. Седници, којој је председавао начелник округа Горан Нонковић, присуствовали су сви чланови Савета, тј. градоначелник Града Сомбора и председници општина Апатин, Кула и Оџаци, као и представник Општине Бач.
Дневни ред о којем се дискутовало је обухватио следеће теме:

Реализација пројекта регионалне депоније
У складу са Националном стратегијом управљања отпадoм Град Сомбор са општинама Оџаци, Кула, Апатин и Бач чине Регионални центар за управљање отпадом. У циљу успостављања региона, а за потребе изградње и управљања Регионалним центром неопходно је на скупштинама донети Одлуку о успостављању међуопштинске сарадње, затим Одлуку о усвајању Споразума о регионалној сарадњи у циљу управљања комуналним отпадом и Уговор о оснивању Регионалног Јавног комуналног предузећа које ће управљати Регионалним центром за прераду отпада – Ранчево. Након доношења поменутих Одлука, Споразума и Уговора, Регионално комунално предузеће ће се регистровати код Агенције за привредне регистре. Све ово је услов да Министарство животне средине као инвеститор обезбеди средства за финансирање успостављања Система Регионалног центра за управљање отпадом – Ранчево.

Реализација пројекта брза саобраћајница Сомбор-Кикинда (Бачки Брег-Наково)
Представљен је Урбанистички пројекат за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора-деоница: од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи државни пут IБ реда број 15 до раскрснице са постојећим државним путем IБ реда број 12.

Предметна деоница планираног државног пута, дугачка 22,725km, је саставни део саобраћајнице која повезује Републику Мађарску од граничног прелаза (Бачки Брег), преко Сомбора, Куле, Врбаса,Србобрана, Бечеја и Кикинде са Републиком Румунијом (код Накова), па због трасе која попречно пресеца Војводину практично повезује све путне правце у Покрајини. Брза саобраћајница се код Врбаса укршта са аутопутем Е-75, те на тај начин повезује Бачку и Банат са централним и западним деловима Републике Србије. Деоница од Бачког Брега до Сомбора има локални значај, њеном изградњом се измешта транзитни саобраћај кроз насељена места Бачки Брег, Колут, Бездан и ствара се предуслов за измештање транзитног саобраћаја и кроз град Сомбор.

Осим ових тема, разговарало се и o другим пројектима који су од великог интереса и значаја за ЗБУО и њиховој будућој реализацији.