субота, 11 децембар 2021 07:53

У КАБИНЕТУ НАЧЕЛНИКА ОКРУГА ГОРАНА НОНКОВИЋА ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

 

У кабинету начелника Западнобачког управног округа, у згради „Жупаније“ у Сомбору, 09.12.2021. године потписан је Споразум о регионалној сарадњи у циљу управљања комуналним отпадом између Града Сомбора и општина Кула, Апатин, Оџаци и Бач, а након тога потписан је и Уговор о оснивању Јавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“.

Регионални центар за управљање отпадом бавиће се првенствено сакупљањем и прерадом комуналног отпада помоћу које ће се добити сировине, које могу поново да се користе. Центар ће, захваљујући примени савремених технолошких решења, управљати отпадом у скаду са европским стандардима и директно утицати на зааштиту животне средине читавог региона.

У оквиру Регионалног центра за управљање отпадом биће изграђени објекти за пријем и складиштење комуналног отпада и индустријског отпада, затим постројење за третман отпада који укључује секторе за механички третман отпада, за био сушење отпада, за производњу чврстог горива добијеног из отпада, за ручну селекцију примарно сортираног амбалажног отпада, за пресовање и складиштење материјала, као и помоћне структуре.

Пројекат изградње Регионалног центра финансира се преко Министарства заштите животне средине у сарадњи са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) и Француском агенцијом за развој (АфД). Вредност овог пројекта износи 34 милиона евра.

Извор- Званични сајт града Сомбора