уторак, 21 децембар 2021 11:48

Горан Нонковић, Начелник Западно Бачког управног округа: Проширење Граничног прелаза код Бачког Брега је од немерљивог значаја за привредни развој и спречавање депопулације Округа

У просторијама ЈП Завода за урбанизам Војводине одржана је Отварајућа конференција пројекта „Развој прекограничног прелаза Сантово – Бачки Брег са потребном царинарницом и објектима у функцији теретног саобраћаја“. Пројекат се реализује у оквиру Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње између пројектних партнера: мађарске Националне агенције за инфраструктуру испред Републике Мађарске, ЈП „Путеви Србије“ и ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ испред Републике Србије.

Конференцију је отворио господин Иштван Пастор, председник Скупштине Војводине који је истакао значај ове иницијативе за растерећење теретног саобраћаја на граници између Србије и Мађарске.

Овим пројектом се постојећи Гранични Прелаз Сантово-Бачки Брег, сада намењен за међународни путнички саобраћај прекатегорише у стални гранични прелаз за међународни саобраћај путника и роба.

Израда Урбанистичког пројекта за урбанистичко –архитектонску разраду проширења ГП Бачки Брег поверена је „ШИДПРОЈЕКТ“-у доо из Шида којим се планира да прелаз има две функционалне целине зону путничко –царинског терминала и зону робно царинског терминала које се састоје од:
- 8 трака за обављање улазно –излазне пасошке, царинске и инспекцијске контроле путника
- објеката за детаљну контролу путника и за детаљан преглед возила
- две траке улазног и две траке излазног робно-царинског терминала са колском вагом за мерење терета
- на улазу и излазу објекте намењене детаљној контроли терета, са могућношћу скенирања терета
- објекат шпедиције и магацина за складиштење робе
- санитарни чвор

Начелник Горан Нонковић је истакао да су пројекат проширења и прекатегоризације Граничног Прелаза Бачки Брег и пројекат изградње брзе саобраћајнице Сомбор (ГП Бачки Брег) - Кикинда (ГП Наково) остварење сна многих генерација, вишедеценијске тежње да се транзитни саобраћај измести из насељених места, а роба која се из Округа превози камионима пласира ка тржиштима Европе преко најближег прелаза за 180.000 грађана Округа. Нагласио је да је реализација ових пројеката реална нада да се повећа ниво инвестиција, па да своју егзистенцију нађе и 12608 незапослених грађана Округа, да они који су отишли пут иностранства или у друге градове Србије се врате домовима, да се повећа извозни потенцијал Округа...

О значају овог пројекта говорили су и Светлана Килибарда, помоћник покрајинског секретара за урбанизам и запштиту животне средине, Видосава Ендрић, помоћник покрајинског секретара у Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, путем видео линка Иштван Нађхеђеши, менаџер пројекта из мађарске Националне агенције за инфраструктуру, Јована Ђуровић, руководилац одељења за стратешко планирање у ЈП „Путеви Србије“ и Предраг Кнежевић, као домаћин, директор Завода за урбанизам Војводине.