четвртак, 15 јун 2023 07:56

НАЧЕЛНИК OКРУГА ГОРАН НОНКОВИЋ ОДРЖАО ЈЕ РЕДОВНУ СЕДНИЦУ САВЕТА ЗАПАДНОБАЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

У среду, 14. јуна 2023. године начелник округа Горан Нонковић је одржао редовну седницу Савета Западнобачког управног округа. Поред чланова Савета кога чине градоначелник Сомбора и председници општина Кула, Оџаци и Апатин присуствовали су и известиоци по тачкама дневног реда заказане седнице.

На седници је представљен извештај о предузетим активностима и даљим корацима ЈКП «Регионални центар за управљање отпадом Ранчево». У извештају је наведено да је извршен избор консултаната који ће имати учешће у изради документације за јавну набавку за избор извођача радова. Такође су дефинисане и неопходне активности које јединице локалних самоуправа округа морају да предузму.
Под тачком која се односила на актуелне пројекте који су, или у фази планирања или фази извођења, наведени су капитални пројекти за сваку од јединица локалне самоуправе које чине Западнобачки управни округ. У великој мери је потврђено да су јединице локалних самоуправа округа у реализацији својих пројеката успеле да обезбеде суфинансирање на нивоу покрајине, републике или фондова, чиме је омогућено да финансијска средства буџета ЈЛС искористе за више пројеката.

Капитална улагања су усмерена на подизање стандарда грађана (изградња водовода, канализације, улица, тргова, здравствених установа, музеја и сл.), остваривање услова за привлачење инвеститора, уређење приступних саобраћајница и индустријских зона (државни путеви, гранични прелази, коридори у оквиру индустријских зона).