уторак, 31 октобар 2023 13:20

НАЧЕЛНИК ОКРУГА ГОРАН НОНКОВИЋ ПРИСУСТВОВАО ЈЕ СМОТРИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

Дана, 25. октобра 2023. године начелник Западнобачког управног округа Горан Нонковић присуствовао је Смотри зимске службе 2023/2024. године. Смотра је одржана у Суботици, на путној бази „Суботица Југ“ на државном путу I A1 у организацији „Војпут“ доо.

Званични почетак зимске службе је 1. новембар 2023. године а завршетак 31. март 2024. године.

На Смотри су такође представљени и приоритети одржавања државних путева IB и II, подела путних праваца по приоритетима по пунктовима, штаб зимске службе, као и начин обавештавања о стању на путевима.

Дневно присуство механизације у путним базама на државним путевима I реда је непрекидно 24 часа. На основу тога урађен је распоред дневног ангажовања камиона са прикључцима.

Предузеће „Војпут“ доо је задужено за одржавање државног пута IA реда и на територији Западнобачког округа. Путна мрежа састоји се од 93,724.00 км државних путева IA реда, плус петље 11,682.00 км, што је све укупно 105,406.00 км, од чeга Пункт Сомбор обухвата 215,832 км I, II, III приоритета.

План одржавања путева у зимском периоду, који саставља ЈП „Путеви Србије“ као управљач, представља оквир за формирање детаљних оперативних планова свих предузећа са прецизним распоредом материјала, опреме механизације и особља по пунктовима и седиштима предузећа.