понедељак, 11 децембар 2023 14:40

НАЧЕЛНИК ГОРАН НОНКОВИЋ ОДРЖАО РЕДОВНУ СЕДНИЦУ ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗБУО

У понедељак 11. децембра 2023. године начелник округа Горан Нонковић, по функцији и командант Окружног штаба за ванредне ситуације Западнобачког управног округа одржао је II редовну Седницу штаба.
Седници су присуствовали чланови Окружног штаба за ванредне ситуације града Сомбора, општина Кула, Оџаци и Апатин.

Имајући у виду јесењи и наступајући зимски период, а у циљу предузимања превентивних и оперативних мера смањења ризика од катастрофа, заштите и спасавања становништва и материјалних добара од поплава и екстремних временских појава, у периоду од 1. до 7. децембра 2023. године одржанe су седнице штабова за ванредне ситуације у граду Сомбору и општинама Оџаци, Кула и Апатин, док је седница Окружног штаба за ванредне ситуације Западнобачког управног округа одржана 11. децембра, са темом: Спремност за јесењи и припреме за наступајући зимски период 2023/24 године.

Разматрана су следећа питања: спремности за одбрану од поплава, стања путева и мостова, клизишта и одрона који могу бити активирани и угрозити становништво и саобраћај у случају велике количине падавина, спремност одржавања саобраћајне инфраструктуре у друмском саобраћају у јесењем и зимском периоду (донетим плановима надлежних служби, спремности механизације, стању залиха соли, агрегата и слично), стање сопствених субјеката и снага (посебно: капацитет комуналних служби, јединица ЦЗ, повереника ЦЗ, добровољних ватрогасних друштава и слично), сарадње локалних самоуправа са надлежним оператером ЕПС Дистрибуције у вези са идентификованим критичним тачкама са аспекта електроснабдевања, смештајни капацитети и спремност здравствених установа за пружање здравствених услуга угроженим у условима настанка ванредне ситуације, процене броја угрожених старачких домаћинстава, рањивих и маргинализованих категорија становништва, анализа стања буџета локалних самоуправа за потребе реаговања у ванредним ситуацијама у наступајућем јесењем и зимском периоду и друга питања од значаја за заштиту и спасавање становништва и материјалних добара.

На основу достављених извештаја штабова за ванредне ситуације, констатовано је да су локалне самоуправе предузеле све неопходне мере, превентивног и оперативног карактер у циљу смањења ризика од идентификованих опасности у зони своје одговорности и да спремно дочекују зимски период.
На седници Штаба је утврђен Предлог плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Западнобачког управног округа за 2024. годину и достављен Републичком штабу за ванредне ситуације на верификацију.