петак, 04 април 2014 19:50

Одржана 35. седница Савета Округа

{gspeech}У уторак 01.04.2014. године, одржана је 35. седница Савета Западнобачког управног округа. На седници су присуствовали чланови Савета: др Рајко Мајсторовић, председавајући; др Живорад Смиљанић, председник општине Апатин и Немања Делић, градоначелник града Сомбора. Седници су присуствовали и члан већа града Сомбора, Бранислав Јеремић;  заменик председника општине Оџаци, Биљана Цекић; председница Регионалне привредне коморе, Татјана Маглић и Михајло Маћуш, представник РПК Сомбор.

На 35. седници  се дискутовало о учешћу јединица локалних самоуправа Западнобачког управног округа у акцијама Канцеларије за Косово и Метохију које се односе на  реконструкцију и адаптацију школа и предшколских установа и стипендирању најугроженијих студената на територији АП Косово и Метохија. Председник општине Апатин др Живорад Смиљанић, је упознао присутне са одлуком општинског већа о активном учешћу општине Апатин у акцијама обнове једне школе или предшколске установе и стипендирања једног најугроженијег студента за време школовања из братске општине Зубин Поток, АП Косово и Метохија. Градоначелник града Сомбора  Немања Делић, навео је да су разговарали са представницима збратимљене општине Звечан АП Косово и Метохија,  где је договорена адаптација образовне установе са територије наведне општине и стипендирање једног најугроженијег студента  са територије општине Звечан АП Косово и Метохија од следеће школске године, односно по расписивању конкурса за стипендирање.

 

Начелник је навео и активности по питању акције Канцеларије за КиМ и Министарства правде и државне управе у које су укључени предузетници са територије Западнобачког управног округа, а односе се на прикупљање хуманитарне помоћи (прехрамбене намирнице)  која ће бити упућена у Центар за социјални рад у Косовској Митровици и народној кухињи са центром у Грачаници. Акција се спроводи у сарадњи са Регионалном привредном комором Сомбор.

Председница РПК изјавила је да комора поседује капацитете и може у сваком моменту бити логистичка подршка свакој од локалних самоуправа са територије округа и да би требало да више користе потенцијале коморе.

Поред активности РПК у спровођењу акције Канцеларије за КиМ и Министарства правде и државне управе ангажована је и на изради пројеката, првенствено финансираних из ИПА фондова, а у оквиру прекограничне сарадње са Хрватском и Мађарском. Тренутно је у завршној фази пројекат назван „Гастро клуб“ који за циљ има повезивање привредника из Републике Србије и Републике Мађарске, а који се налазе у сектору гастрономије, руралног туризма, велнес туризма, бањског туризма, произвођача вина, ракије и тд. Партнер са мађарске стране су Жупањска комора Бач-Кишкун из Кечкемета, локална самоуправа Жупаније  Бач- Кишкун а из Р. Србије Средња економска школа Сомбор и РПК Сомбор. Циљ пројекта је повезивање привредника, размена искустава, промоција и упознавање са традицијом локалних средина Р. Србије и Р. Мађарске. На овај начин промовишу се привредници нашег округа, а то свакако доприноси добром маркентингу и доброј презентације оног чиме се баве. У оквиру РПК Сомбор гради „Гастро клуб“, простор који ће бити намењен члановима гастру клуба у сврху одржавања разних едукација, промоције својих производа, прпиреме и презентације специјалитета и др. У оквиру горе поменутог пројекта размишљало се и о сегменту здравствено безбедне хране. Из тог разлога  је РПК уврстила и едукације које се односе на органску производњу у био баштама, где је акценат на ангажовању жена у сеоским домаћинствима које имају своју окућницу у којој би могле успоставити овакав вид производње поврћа. Намера РПК да се са овим пројектом активно настави  како би следећи  пројекат  за основу  имао, управо, производњу поврћа у био баштама уз набавку пластеничке опреме. Циљна група ће и у овом пројекту бити незапослене жене сеоских средина, али се размишља и о неким другим категоријама људи којима би оваква производња омогућила егзистенцију.

Председник општине Апатин др Живорад Смиљанић, известио је присутне и о постављању камена темељца за  фабрику намиштаја (инститор из Словеније) и започетој  изградњи фабрике текстила (инвеститор из Италије) у слободној зони на територији општине Апатин. У вези са слободном зоном наведена је и активност општине Оџаци по питању отварање  подзоне на територији општине Оџаци.

На одржаној седници дискутовало се и о законским обавезама за уклањање радиоактивних громобрана. Истакнуто је да корисници радиоактивних громоборана, односно правна лица која поседују радиоактивне громобране су у обавези да пријаве Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије изворе јонизућућих зрачења које поседују, односно користе у радиоактивним громобранима и да до 23.05.2014. године поступе у складу са Законом о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној сигурности и приступе њиховом уклањању.

За све додатне информације заинтересовани грађани могу се обратити Агенцији за заштиту од јонизћујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Начелник округа је предложио члановима Савета да путем медија додатно информишу грађане везано за ову законску обавезу.{/gspeech}