четвртак, 01 април 2010 18:48

Посета Мискољц - Шајоказу

четвртак, 01 април 2010 08:01 .16. маја 2010. године, делегација испред Западнобачког управног округа и општине Бач (Јужнобачки округ), општине које су постигле консензус око Регионалне депоније (седиште у Сомбору),  посетила Цирконт Холдинг а.д. компанију у Мишкољцу, Мађарска на њихов позив, са циљем да се упозна са њиховом орагнизацијом комплетног третмана чврстих отпадних материја.

Цирконт Холдинг је компанија са америчким већинским власништвом и централом у Мађарској. Основна делатност јој је комплексни третман комуналног и опасног отпада, те производња и сервисирање енергетских производних постројења за обновљиве енергетске ресурсе. Ову делатност спроводи на територији Северо-источне Мађарске, 200 општона (250 000 становника) организоване у две општинске заједнице, а у току је изградња и имплементација пројекта ове природе Мађарско- Словачке Евро регије (међугранична сарадња).

Цирконт Ходлинг има свог пертнера у Србији, Сyмбиосис д.о.о. Заиунтересован је да се појави код нас као:

технолошки инвеститор

финансијски суинвеститор

пројектни инвеститор, суинвбеститор

консултант за спровођење активности комплексог третмана отпадних материја

технолошко- финансијски- тржишни консултант

партнер са јединицама локалних самоуправа

партнер са јавним предузећима и др. пословним субјектима

партнер са институцијама, организацијама заштите животне средине Србије....

Делегација из нашег округа и Бача се упознала са фазама третмана отпада:

И фаза: 2 подстанице које скупљају примарно селектован и примарно генерисан отпад са целе територије, компримују исти, пакују и одмах одвозе на централну депонију

ИИ фаза: централну депонију на којој се издваја опасни отпад, отпад који се компостира и отпад који се даље селектује (15 врсти), остатак депонује на хигијенкој  депонији

ИИИ фаза која треба у најскорије време да се имплементира, а односи се на каталитичку деполимеризацију- технологија која испуњава све економске захтеве и захтеве животне средине. Ова би технологије требала да заврши прераду већег процента отпада који се депонује, а није се искористио за компост и рециклажу. У комплексном третману отпада ова се технологија спомиње као технологија будућности. Она копира хемијске и хемијско-физичке процесе развоја наше планете, на основу којих су се створиле залихе нафте и ослобађао се кисеоник који је формирао атмосферу Земље. Процес који је трајао 50 милијради година. Ова технологија реализује овај процес за 3 минуте, при температури мањој од 640 °. Крајњи производ је дизел гориво ИИ. генерације, чистији од дизела из минералних уља до те мере, да не захтева никакво филтрирање и због свог повишеног етарског броја даје виши степен ефикасности сагоревања. То га чини изузетно погодним за производњу електричне енрегије.

Обиласком овог технолошког кноw-хоw и пословног концепта, делегација је била импресионирана оним сто је видела. Централна депонија више личи на голф игралиште без икаквог непријатног мириса, без и једног трага смећа ван предвиђеног места. Подстанице заузимају рационалне површине на којима су педантно поређана типска возила без иједног наговештаја да се ту препакује смеће.

Делагцију су дочекали генерални директор Цирконта, члан директорског одбора, извршни директор, такође члан директорског одбора, председник- директор, сениор саветник и њихови сарадници. Домаћини су били несебични, стрпљиви и високо стручно и научно потковани у одговорима на наша небројена питања. Неки од њих су учествовали и у истраживањима ове и плазма технологије, завршне фазе прераде отпад.

Округ размишља да обиђе још једну депонију у суседној Румунији, где се као финална фаза користи плазма технологија пре но што донесе финалну одлуку опредељења. При том водимо рачуна да останемо у оквирима националне стратегије урпављања.

С обзиром да је већ израђен План управљања, надамо се да нам неће требати превише времена за доношење одуке и покретање следећег корака до крајњег решења.