Становништво

Према последњем попису становништва (2002. године) сомборска општина бројала је нешто мало мање од сто хиљада, тачније 97.263 становника. Од укупног броја становника ове општине највише је оних који су се изјаснили као Срби. Њих има 59.799 или нешто више од 60% укупног становништва ове општине. Следећи по заступљености су Мађари којих је 12.386 или нешто више од 12%. Следе Хрвати којих је 8.106, а оних који се изјашњавају као Југословени има 5.098 или нешто више од 5% укупне популације сомборске општине.

Остали део становништва општине Сомбор чине Црногорци којих има 926, Албанци којих има 100, Бошњака има 30, а као Бугари су се изјаснила 32 грађанина сомборске општине. Оних који су се на последњем попису пријавили као Буњевци је 2.730, Горанаца је 42, Македонаца 167, Муслимана 94, Немаца 339, Рома 415, Румуна 250, Руса је 35, Русина 75, Словака 117, Словенаца 81, Украјинаца 27, Чеха 16, а под категоријом Остали уписало се 674 становника сомборске општине.

Неопредељених је на последњем попису било 4.983, под категоријом Непозанто уписано је 258 становника, док је регионалну припадност исказало 483 становника општине Сомбор.

О д укупног броја становника сомборске општине, сам град Сомбор има 50.950 становника, док приградска насеља имају 45.719 становника. У Алекса Шантићу има 2.157, Бачком Брегу 1.390, Бачком Моноштору 3.910, Бездану 5.263, Гакову 2.195, Дорослову 1.833, Кљајићеву 6.004, Колуту 1.702, Растини 560, Риђици 2.604, Светозару Милетићу 3.146, Станишићу 4.799, Стапару 3.712, Телечки 2.067 и Чонопљи 4.377 житеља

Посматрајући садашње стање и упоређујући га са стањем претходног пописа из 1991. године, долази се до закључка да је дошло до смањења и то у већини приградских насеља, док је у граду Сомбору дошло до незнатног повећања броја становника.